News,  Podsumowanie

Podusumowanie spotkania ws. powołania Rad Osiedli w Ursusie

28.02.2024 o godzinie 18:00  w Domu Kultury „Kolorowa” odbyło się spotkanie informacyjne podsumowujące prace komisji dotyczącej powołania Rad Osiedli w Ursusie. Na sali było obecnych ok. 25 osób. W tym liczna grupa przedstawicieli stowarzyszenia Bezpieczny i Zielony Ursus. Padło kilka ciekawych propozycji, zostały przytoczone namacalne przykłady z innych warszawskich dzielnic. Jest jeszcze kilka kwestii do dopracowania i skonsultowania, jak na przykład wielkość Rad Osiedli oraz jej granice. Na pewno temat wymaga kampanii informacyjnej wśród mieszkańców Ursusa.

W skrócie – jest plan oraz chęci.

 

 

Spotkanie zaczęło się od propozycji podziału Ursusa na osiedla, opartej na mapie Miejskiego Systemu Informacji (MSI). Ciekawostką jest przyłączenie osiedla Gawra do Niedźwiadka, a także wyszczególnienie Starego Ursusa. Wzbudziło to nieco wątpliwości na sali, ale przedstawiciele komisji – radni Tomasz Dąbrowski, Maciej Jakaczyński i Łukasz Nejman – podkreślili, że jest to punkt wyjścia, a nie rozwiązanie docelowe. Celem było stworzenie obszarów o wspólnocie interesów oraz podobnym typie zabudowy.

Mieszkańcy są za

Ze strony uczestników spotkania padła propozycja aby stworzyć niewielkie rady. Jako przykład podano osiedla które obejmą jednostki takie jak osiedla przy Górnej Drodze bądź osiedle Gawra. O ile znajdą się chętni mieszkańcy, aby pilotować taki temat na danym obszarze. Komisja nie wyklucza takiego rozwiązania.

W dyskusji zwrócono także uwagę (dziękujemy za ten głos p. Katarzyna Munio), że powoływanie Rad Osiedli “na siłę” i uszczęśliwianie w ten sposób obywateli mija się z celem, i że najlepiej poczekać na oddolną inicjatywę, podobnie jak to było na Szamotach. Zainteresowanie wyrazili obecni na sali mieszkańcy Gołąbek, Skoroszy i Niedźwiadka.

Próg 5%? Bez przesady!

W międzyczasie padła propozycja wymogu 5% kworum wyborczego. Jednak po głosach krytyki z sali komisja skłoniła się do tego, aby zarekomendować wykreślenie jej z docelowego rozwiązania. Powód? Nawet najbardziej aktywne rady osiedli nie osiągają takiej frekwencji w wyborach – wynik Saskiej Kępy to 4,75%, a Kamionka – 1,75%. Jednostki te aktywnie uczestniczą w życiu dzielnicy ale nie są decyzyjne. W związku z tym jesteśmy zdanie aby nie brać pod uwagę wymogu minimalnego kworum. Głos w temacie zabrał też p. Jacek Sulewski, podkreślając, że Rada Seniorów była wybrana liczbą ok. 40 głosów, a mimo tego stanowi cenny wkład w życie dzielnicy.

Jeżeli chodzi o wymagania do wzięcia udziału w wyborach – kandydat musiałby zebrać podpisy 15 osób rekomendujących kandydaturę. Natomiast aby zagłosować trzeba być zameldowanym na danym obszarze albo dopisanym do stałego rejestru wyborców. Za organizację wyborów odpowiadać ma Urząd Dzielncy.

Liczebność rady – dział prawny bada, czy może wynosić mniej niż 15 osób. Rekomendacja komisji to 5-10 radnych w zależności od wielkości osiedla. Do tego trzyosobowy zarząd wybierany bezpośrednio z członków rady. O trybie powoływania zarządu i jego kadencji mieliby decydować sami radni osiedli. Możliwości jest sporo, od kadencji równych kadencji rady po rotacyjność.

Ostatni dzwonek na złożenie uwag

Ostatnie posiedzenie komisji zajmującej się Radami Osiedli odbędzie się 12 marca. Jeżeli macie jakieś uwagi dotyczące zaproponowanych rozwiązań, najlepiej wysłać je pod adres ursus.wor@um.warszawa.pl do dnia 10 marca 2024 roku. My zamierzamy wysłać nasze uwagi do końca tygodnia, ale generalnie jesteśmy zadowoleni z kierunku, w którym to wszystko idzie.

Komisja zapewniła, że w opinii jej członków po wyborach temat będzie kontynuowany, ponieważ są nim zainteresowane wszystkie ugrupowania wchodzące w skład obecnej Rady Dzielnicy. Z naszej strony także deklarujemy, że niezależnie od wyborów samorządowych jesteśmy zainteresowani dociągnięciem tematu do samego końca – wierzymy, że Rady Osiedli będą bardzo cennym narzędziem łączącym mieszkańców z Radą Dzielnicy i będziemy pilnować, żeby powstały!

Skip to content