News,  Szamoty

Szczegóły nowego osiedla Ronsona – sprawdzamy

12.03.2024 odbyły się pierwsze z trzech zapowiadanych konsultacji przez Ronsona, który zamierza wybudować kilkutysięczne osiedle w miejscu największej hali na Szamotach. Poniżej podsumowanie prezentacji i odpowiedzi na pytania najbardziej nurtujące mieszkańców.

Najpierw kilka suchych faktów:

  • Osiedle na 1454 mieszkania powstaje w ramach ustawy Lex Deweloper.
  • Planowana ilość mieszkańców to 2773.
  • Budowa będzie podzielona na etapy, etapami również będzie wyburzana hala.
  • W pierwszym etapie powstanie szkoła z boiskiem i bieżnią dla 645 uczniów, zostanie oddana przed pierwszymi mieszkaniami. Potem również punkt przedszkolny i żłobek.
  • Liczba miejsc parkingowych dla samochodów w garażu podziemnym : 2181 dla mieszkańców, 106 dla usług.
  • Miejsce na rower w garażu i na powierzchni dla praktycznie każdego mieszkańca (2 690, z czego 1 356 na powierzchni).
  • Wysokość budynków to od 6 do 9 kondygnacji, gdzie 9 kondygnacyjne budynki będą na skrajnych rogach działki wzdłuż Gierdziejewskiego.
  • Osiedle będzie ogólnodostępne dla mieszkańców całego Ursusa, będzie monitorowane.
  • Zostaną posadzone 192 drzewa, 1900 m2 krzewów wysokich, 8610 m2 krzewów niskich oraz 1800 m2 łąk kwietnych.

Sprawdź poniżej jak zmieni się teren żółtej hali przy Gierdziejewskiego

Było Będzie

 

Spotkanie zapoczątkowała prezentacja koncepcji przez projektanta Pawła Pełkę. Przez całe spotkanie można było zadawać pytania w sekcji “Pytań i odpowiedzi”, na które na bieżąco odpowiadali przedstawiciele dewelopera. Do tych bardziej skomplikowanych odniesiono się głosowo po prezentacji. Potem mieszkańcy, którzy zgłosili się poprzez podniesienie ręki mogli zabrać głos na żywo. Żadne z pytań mieszkańców nie zostało bez odpowiedzi. Przedstawiciele dewelopera byli bardzo dobrze przygotowani do spotkania, było poprowadzone profesjonalnie, z partnerskim dialogiem.

Środek zaplanowanego osiedla przez dewelopera nazywany jest “parkiem centralnym” co nie spodobało się części mieszkańców, którzy uznali, że jest to nazwa zdecydowanie na wyrost, szczególnie, że będzie odbywał się tam ruch pojazdów. Deweloper przekonywał, że chciał, by środkowa część pozostała całkowicie bez ruchu kołowego, ale ZDM nie chciał się zgodzić na wyjazdy z osiedla w Gierdziejewskiego.

Widok na wewnętrzne, główne wejście do osiedla, które jest elementem tak zwanego parku. Widoczny na zdjęciu szerszy chodnik będzie przeznaczony między innymi dla pojazdów silnikowych.

 

Bloki od strony Gierdziejewskiego będą odsunięte od ulicy, a w wolnym miejscu powstanie wielofunkcyjny plac miejski, z miejscem między innymi na ogródki kawiarniane.

 

Plac sztuki planowany na terenie osiedla. Mają znaleźć się tam różne rzeźby i artystyczne instalacje.

 

Widok na ogrodzoną część szkoły, z wewnątrz “parku centralnego”

 

Podział przestrzeni na działce dewelopera z wyszczególnieniem elementów, w tym dróg, które będą przez niego przebudowywane.

 

Podział podziemnej przestrzeni parkingowej. Różowe – usługi. Zielone – rowery. Reszta dla mieszkańców. Najpierw będzie się wjeżdżało do usług, dalej za szlabanem do części dla mieszkańców.

Poniżej odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania:

Czy obecni mieszkańcy Szamot muszą martwić się o swoje bezpieczeństwo, komfort oraz wygodę podczas budowy tego osiedla? Czy nowe ulice na Szamotach, które powstaną do czasu budowy nie zostaną zniszczone?

Na czas realizacji inwestycji planowane jest zorganizowanie wyjazdu z budowy poprzez istniejący wyjazd zlokalizowany na północy działki, pomiędzy halami, w miejscu planowanej drogi 38 KDL i dalej w kierunku północnym do Bemowa. Dzięki temu ruch z budowy nie będzie obciążał Szamot.

 

Co z firmami, które obecnie znajdują się w żółtej hali?

Deweloper docenia historię i znaczenie firm prowadzących obecnie działalność w hali. Chce zapewnić ich relokację do nowo wybudowanych lokali w jego inwestycji. Przygotują stosowne lokale usługowe dla tych funkcji. Oczywiście jeśli będą spełnione warunki ekonomiczne dla relokacji. To czy lokale będą musiały się wynieść przy okazji wyburzania pierwszego etapu zależy od decyzji biznesowej obecnego właściciela hali. Rozmowy z obecnymi najemcami lokali przy Gierdziejewskiego już trwają, będą chcieli znaleźć rozwiązanie, które będzie korzystne dla tych firm. Dzięki temu, że budowa będzie prowadzona etapami, pierwsze etapy zostaną oddane zanim zostanie wyburzona część przy Gierdziejewskiego dzięki temu jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, będzie możliwe bezproblemowe przeniesienie tamtejszych usług do nowej części.

 

W jaki sposób będzie przeprowadzana rozbiórka, czy okolicznym mieszkańcom będą pękać ściany?

Rozbiórka zostanie przeprowadzona zgodnie z technologią i warunkami BHP, tak aby zapewnić jak najmniejszą uciążliwość dla okolicznych mieszkańców. Konstrukcja hali jest w większości stalowa, w związku z powyższym nie będzie nadmiernego pylenia jakie ma miejsce przy wyburzaniu konstrukcji żelbetowych. Tam gdzie będzie to konieczne zastosują niezbędne zabezpieczenia. Hala będzie wyburzana etapami.

 

Czy będzie wykonana remediacja gruntu?

Deweloper wykonał wstępne badania zanieczyszczenia gruntu pod halą. Wykazały one marginalne zanieczyszczenia. Po wyburzeniu hali ponowią te badania i jeśli będzie to konieczne przeprowadzą remediację terenu, ale nie będą tego robić, gdy nie będzie to konieczne, gdyż są to za duże koszty.

 

Z rysunku wynika, że park, który zaplanowany jest na środku posiada jezdnie, czy do parku będą mogły wjeżdżać pojazdy?

Tak, na teren osiedla będą mogły wjeżdżać samochody. Będzie to tzw. woonerf, czyli ciąg pieszo-jezdny o uspokojonym ruchu z licznymi nasadzeniami drzew i zieleni. Poza znakami nie będzie żadnych innych ograniczeń zabraniających dowolnym pojazdom wjazdu do “parku”.

 

Czy osiedle będzie nawiązywało do historii Zakładów Mechanicznych “Ursus”?

Jak zauważa deweloper, ta konkretna hala nie posiada jakiejś długiej historii. Została oddana dosyć późno, od początku była przeskalowaną inwestycją. Swoja funkcję pełniła dosyć krótko (poniżej 50 lat). Nie posiada wielu ciekawych elementów, które można by wkomponować w nowe budownictwo, pomimo że takich elementów szukano. Natomiast płyty żeliwne z hali zostaną prawdopodobnie wykorzystane np. w parku centralnym.

 

Kiedy?

Wyburzenie hali planowane jest po pozytywnym przeprowadzeniu procedury zgodnie z Ustawą tzw. Lex Deweloper i uzyskaniu Uchwały Rady Miasta st. Warszawy, tj. w latach 2025-2026. Planowane oddanie szkoły do użytku to 2027 rok. Całości inwestycji to 2032 r.

 

Czy boisko będzie dostępne dla mieszkańców i czy będzie oświetlone?

Boisko będzie oświetlone, ogólnodostępne na zasadach określonych przez administratora – dyrekcję Nowej Szkoły.

 

Co z bezpiecznym dojazdem dzieci do szkoły?

Szkoła jest projektowana w taki sposób, aby dzieci mogły chodzić do szkoły, zamiast być dostarczane samochodami przez rodziców. Wejście od wewnątrz osiedla, brak wyjść z terenu szkoły na 8KDL oraz Posag 7 Panien.

 

Nowe osiedle zakorkuje jeszcze bardziej skrzyżowanie przy Factory. Czy uwzględniacie jakieś udogodnienia w tym zakresie?

Inwestycja dewelopera zamyka się w ich kwartale i nie zamierzają dokładać się np. do przebudowy skrzyżowania przy Factory czy innych skrzyżowań. Architekt bardzo wierzy tutaj w planowane metro. Dodaje, że kwestia zakorkowania dzielnicy to nie temat dla dewelopera, a dla Zarządu Dzielnicy. W zobowiązań związanych z budową szkoły i dróg, dla dewelopera będzie to koszt na poziomie ok. 95 mln. zł netto. W związku z powyższym nie planują wsparcia miasta w budowie metra.

 

Jaka jest powierzchnia terenów zielonych bez uwzględniania zielonych dachów?

Powierzchnia terenów zielonych bez uwzględniania dachów, wynosi: 7438,96 m2 – na gruncie rodzimym, 13314,08 m2 – na stropie garażu podziemnego. Na terenie inwestycji towarzyszącej – szkoły – powierzchnia terenu zielonego na gruncie rodzimym wynosi 2778,38 m2.

 

Gdzie będą zlokalizowane wyjazdy z osiedli?

Wyjazd ze szkoły i z osiedla będzie zrealizowany wyłącznie na drogi 9KDL i 38KDD. Nie ma zaplanowanych żadnych bezpośrednich zjazdów na ul. Posag 7 Panien i ul. Gierdziejewskiego.

 

Jakie drzewa zostaną zasadzone na terenie inwestycji?

Na to pytanie projektant nie był w pełni przygotowany, ale powiedział, że będzie to 80% gatunków lokalnych w tym jawory, klony polne, lipy drobnolistne. Będą to drzewa o obwodzie  pnia od 20 dom 25 cm.

 

Co jeszcze wiemy?

Karolina Sowińska, kandydatka na radną z Szamot, zasugerowała, by część miejsc naziemnych w środku osiedla była przeznaczona na dostawy do lokali, by uniknąć rozjeżdżania trawników przez samochody dostawcze, jak ma to miejsce przy ulicy Taylora. Deweloper przychylił się do jej pomysłu i powiedział, że weźmie ten głos pod uwagę i się z nim zgadza.

Z ciekawych rzeczy to rozmowy z Urzędem, w których deweloper brał udział ujawniają, że toczą się rozmowy o przekopie Posagu 7 Panien pod torami, ale nie zna szczegółów w tym zakresie. Zadałem dzisiaj w tej kwestii pytanie w ramach dostępu do informacji publicznej. Jak tylko dostanę odpowiedź to się nią podzielę.

Dialog o inwestycji trwa. Drugie spotkanie odbędzie się również online 21.03. Plan na spotkanie jest takim sam i będzie poruszał te same tematy. Po prostu odbywa się w innym dniu tygodnia, aby więcej osób mogło wziąć udział. Trzecie spotkanie będzie na żywo 26.03 w SP nr 2 im. Jana Pawła II. Wszelkie opinie można również zgłaszać na nowyursus@ronson.pl.

Skip to content