Kultura,  News

Czy to już koniec Ośrodka Kultury w Ursusie?

31 stycznia 2024 roku pełnomocnik firmy PT Construction Sp. z o. o. wręczył dyrektorowi Ośrodka Kultury „Arsus” Bogusławowi Łopuszyńskiemu wypowiedzenie umowy najmu, zawartej 31 sierpnia 2023 r. w Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w obecności członków Zarządu Dzielnicy, Burmistrza Bogdana Olesińskiego i Zastępców Burmistrza – Wiesława Krzemienia i Kazimierza Sternika. Zatem budynek „Arsusa” musi być oddany właścicielowi do 31 maja 2024 r.

Felerna umowa na wynajem “Arsusa”

Umowa była zawarta na czas nieokreślony z 4-miesięcznym okresem wypowiedzenia ustalonym dla obu stron. W rozmowie z Zarządem Dzielnicy i Dyrektorem Łopuszyńskim przed podpisaniem z nim umowy, Jarosław Zubrzycki, radca prawny reprezentujący właściciela zapewniał o możliwości prowadzenia działalności przez najemcę jeszcze przez kilka lat – do czasu wybudowania nowego Ośrodka Kultury. Pełnomocnik poinformował też o możliwości sprzedania działki Warszawie. – „Jeżeli miasto wyrazi chęć zakupu, to my jesteśmy gotowi usiąść i rozmawiać”. Podobno aktualna wycena obiektu to ok. 3 mln zł.
Budynek Ośrodka Kultury „Arsus” jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków. Przypomnijmy, że wybudowany w 1950 r. stał się siedzibą Zakładowego Domu Kultury Zakładów Mechanicznych Ursus, a od 1969 r. również Muzeum Zakładowego, które istniało do początku lat 90. XX w. (zostało ono odtworzone przy ul. Posag 7 Panien w hali nr 270, której właścicielem zostało PHZ „Bumar”, obecnie Polski Holding Obronny; w 2022 r. kolekcję pamiątek po fabryce traktorów przejęło Narodowe Muzeum Techniki i w jego zasobach czeka na powstanie Muzeum Ursusa na terenie byłych ZM Ursus).

Ursus bez hali widowiskowej

OK „Arsus” dysponuje jedną z największych w stolicy sal widowiskowych z widownią na 500 osób. Odbywają się tam występy znanych polskich artystów, zespołów, kabaretów, spektakle teatralne, uroczystości dzielnicowe, konkursy piosenki, przeglądy teatralne na poziomie warszawskim, wojewódzkim i ogólnopolskim. Salę wykorzystują na swoje uroczystości i przeglądy ursuskie szkoły i przedszkola. W weekendy wyświetlane są filmy kina „Ursus” i odbywają się spektakle teatralne dla dzieci. 1 marca 2024 roku wystawiony spektakl teatralny (o godz.17:30 i 20:00) obejrzało prawie tysiąc osób, przybyłych nawet spoza dzielnicy.
Miejsce to jest niezwykle ważne również dla funkcjonowania Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 300-osobowa grupa ursuskich seniorów spotyka się tu co tydzień, w każdy czwartek. Organizowane są w niej również wykłady dla TUTW. Dzielnica nie posiada w swojej dyspozycji innej sali zdolnej pomieścić więcej niż 100 osób. W „Arsusie” od prawie 30 lat działa galeria „Ad-Hoc”, pracownia plastyczna, odbywa próby 11 zespołów muzycznych i teatralnych, spotyka się klub literacki „Metafora”.
W związku z zaistniałą sytuacją można przyjąć, że mieszkańcy dzielnicy Ursus zostaną pozbawieni na co najmniej 4–5 lat najważniejszej placówki kultury.
Dyrektor Bogusław Łopuszyński, pracujący w tym gmachu od 1984 r., a jako dyrektor od 1995 r., wysłał do prezesa PT Construction pismo z prośbą o przedłużenie umowy do końca 2024 roku, żeby zyskać możliwość wywiązania się z wcześniej zaplanowanych i zawartych licznych zobowiązań i umów. Jeżeli taki termin nie byłby możliwy, dyrektor prosi w piśmie o przedłużenie najmu chociaż do czerwca 2024 r., ponieważ w drugiej połowie maja i w czerwcu odbywają się w „Arsusie” imprezy związane z zakończeniem roku szkolnego oraz zakończeniem roku akademickiego TUTW.
Przypominam, że planowanie budowy nowego Centrum Kultury przy ul. Gierdziejewskiego trwa już kilkanaście lat. Pierwszy projekt Centrum został zrealizowany i zapłacony w trakcie pierwszej kadencji burmistrza Bogdana Olesińskiego w 2008 r., ale miasto nie miało środków na budowę.
4 kwietnia 2018 r. w siedzibie „Arsusa” na spotkaniu z dyrekcją i pracownikami placówki burmistrz Urszula Kierzkowska z zastępcami Wiesławem Krzemieniem i Kazimierzem Sternikiem zapewnili zebranych, że jeszcze w tym roku rozpocznie się rozbiórka budynku po dawnej stołówce zakładowej znajdującej się nieopodal Urzędu Dzielnicy Ursus, gdzie w niedalekiej przyszłości powstanie nowoczesne Centrum Kultury dla Ursusa i tu będzie nowa siedziba Ośrodka Kultury „Arsus”. W następnej kadencji stołówkę faktycznie rozebrano i…

Kiedy budowa nowej siedziby?

Ostatni projekt Centrum Kultury przy ul. Gierdziejewskiego jest już zapłacony. Zarząd Dzielnicy obiecywał, że w pierwszym kwartale 2024 r. będzie ogłoszony konkurs na wykonanie pierwszego etapu budowy (stan surowy). Całkowity koszt inwestycji to ok. 110 mln zł. Na bieżący rok jest zabezpieczone 5,7 mln zł. Czy tym razem dzielnica otrzyma od miasta pozostałą kwotę?
Przed nami wybory do nowych władz zarządów dzielnicy Ursus i Warszawy.
Skip to content