Kultura,  Szamoty,  Zieleń

Czy w miejscu na nowy Dom Kultury mógłby powstać park?

Mieszkańcy w dyskusjach często wskazują na działkę przeznaczoną na Dom Kultury jako potencjalne miejsce na nowy park. Temat potrzeby terenów zielonych na Szamotach co chwilę wraca na osiedlowe fora, generując dyskusję i postulaty społeczności. Czy można było podjąć decyzję o zagospodarowaniu tego obszaru w inny sposób? Może warto było rozważyć alternatywne lokalizacje dla Domu Kultury lub przemyśleć opcję remontu istniejącej struktury? Postanowiłem więc poszukać odpowiedzi na te pytania w Urzędzie Dzielnicy Ursus i podsumować temat, by rozwiać wszelkie wątpliwości z nim związane.

Bujna, dzika, ciesząca oko zieleń – tak obecnie wygląda teren, który wita osoby opuszczające stację Warszawa Ursus w kierunku Szamot. Urząd Dzielnicy Ursus planuje w tym miejscu Dom Kultury od wielu lat. Działka znajduje się pomiędzy ulicą Silnikową, a Kazimierza Gierdziejewskiego.

Działka w zasobie miejskim, na której powstanie Dom Kultury.

Powyższa działka jest jedynym, należącym do miasta terenem na Szamotach, który zgodnie z MPZP jest przeznaczony pod usługi. Dom Kultury w takie usługi się wpisuje.

 

Co z kwestią zieleni?

Głównym tematem mojego zapytania w Urzędzie były kwestie zieleni, bo to one są najczęściej podnoszone w tematach przez mieszkańców. W tym miesiącu Zarząd Dzielnicy wystąpi z wnioskiem o usunięcie drzew z terenu planowanej budowy Domu Kultury. Spytałem czy będzie możliwość przesadzenia tych drzew w inne miejsce w dzielnicy. W odpowiedzi dostałem informację, że po otrzymaniu decyzji administracyjnej wydanej przez organ ochrony środowiska, będzie wiadomo, które drzewa będą mogły być przesadzone. Marek Szymul podkreśla, że zostanie nasadzonych znacznie więcej drzew niż zostanie usuniętych jako rekompensacja przyrodnicza.

Na obronę okolicznych terenów zielonych twierdzi, że Ronson ma w pobliżu wybudować skwer zieleni, w miejscu określanym jako plac miejski 53 KPP. Poniżej zamieszczam wycinek z Planu, by lepiej zobrazować o jaki teren chodzi.

Dodatkowo Urząd cały czas przypomina, że planowana jest rozbudowa Eko Parku o 3 etap, w miejscu obecnego targowiska. Czy sprzedawcy mają się już czego obawiać? Nie, gdyż  najwcześniej za 2 lata coś może być robione w tej sprawie – po 2025 roku nie są jeszcze przyznane limity wydatków na naszą dzielnicę. Więc na ten moment nie jest znany termin budowy nowego targowiska (bo to będzie musiało wydarzyć się pierwsze przed zburzeniem starego i zbudowaniem tam parku.

Podsumowując temat zieleni, można skwitować, że póki co musi nam wystarczyć to co jest.

 

Problemy z obecnym miejscem

Obecny Dom Kultury „Arsus” jest własnością prywatną i już w 2023 r. dzielnica miała problem z przedłużeniem umowy (wygasającej w styczniu ubiegłego roku) z właścicielem. Udało się ją sfinalizować 31 sierpnia 2023 r. Zawarto ją na czas nieokreślony – każda ze stron może rozwiązać umowę z 4 miesięcznym okresem wypowiedzenia. W negocjacjach po stronie dzielnicy brali udział dyrektor Bogusław Łopuszyński oraz wiceburmistrz Kazimierz Sternik.

Właściciel dodawał wtedy, że jeśli miasto wyrazi chęć zakupu nieruchomości to są w stanie usiąść do rozmów. Mówiło się, że wycena samego budynku to około 3 mln zł.

Oprócz niepewnego losu DK z powodu możliwości wypowiedzenia umowy przez PT Constructions (właściciela działki z obecnym budynkiem DK) należy pamiętać, że budynek jest zabytkiem, a więc jego remonty oraz przebudowy mogą odbywać się tylko w ograniczonym zakresie za zgodą Konserwatora Zabytków. Biorąc te wszystkie aspekty pod uwagę Marek Szymul, Naczelnik Wydziału Infrastruktury twierdzi, że

(…) znacząco lepsze parametry pod budowę nowoczesnego budynku Domu Kultury ma nieruchomość przy ul. Gierdziejewskiego i znacznie większy potencjał niż nieruchomość, na której znajduje się obecny budynek Domu Kultury Arsus przy ul. Traktorzystów

Jak dodaje później:

Moim zdaniem nie ma możliwości przebudowania budynku obecnego Domu Kultury Arsus przy ul. Traktorzystów 14, aby zapewnić standardy energooszczędności, technologiczne, czy program funkcjonalno-użytkowy, który zaprojektowano w nowym budynku Domu Kultury (…)

I trudno się z tym nie zgodzić. Biorąc te wszystkie aspekty pod uwagę Zarząd Dzielnicy Ursus już kilka lat temu podjął decyzję o budowie nowego Domu Kultury przy ulicy Gierdziejewskiego. Prace przygotowawcze, w tym aktualizację dokumentacji projektowej pochłonęły już kwotę ponad 0,5 mln zł brutto (553 733 zł, stan na koniec 2023 r.). Rezygnacja z DK w tym miejscu według Urzędu byłaby „ogromną niegospodarnością w zakresie finansów publicznych, jak również pozbawiałaby Urząd Dzielnicy kontynuacji funkcjonowania Ośrodka Kultury Arsus„. Należy pamiętać, że realizację całej inwestycji wyceniono na 104 mln zł (stan na kwiecień 2023 r.), więc prawie dwustokrotnie więcej niż do tej pory wydano.

 

Czego możemy oczekiwać po nowym Domu Kultury?

Wizualizacje pochodzą ze strony Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy.
Wizualizacje pochodzą ze strony Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy.

Budynek będzie 2-piętrowy. Wyglądem ma wpisywać się w architekturę pofabryczną i sąsiadujące bloki. Zbudowany zostanie na planie litery L – wytyczonym przez układ dwóch największych pomieszczeń budynku, sali widowiskowej i kinowej. Salka widowiskowa ma pomieścić 500 osób, a kinowa 144 osoby, będzie miała charakter kina studyjnego.

W holu będzie miejsce na szatnię, kawiarnię oraz łazienki. Na parterze będzie znajdować się galeria z oddzielnym wejściem. Piętra budynku pomieszczą sale do ćwiczeń gry na instrumentach oraz studio nagrań. Dla miłośników zajęć plastycznych będą pracownie malarstwa, rzeźby i ceramiki. Sale do tańca, aktywności teatralnej, filmowej, pomieszczenia klubowe oraz przestrzeń animacji dla dzieci – na to wszystko znajdzie się miejsce w nowym budynku.

 

Będzie nowocześnie

Na dachu zamontowane zostaną panele słoneczne, nadmiar wód opadowych będzie używany do podlewania roślinności otaczającej budynek. Zastosowano nowoczesne rozwiązania, które pozwolą tanio ogrzać budynek zimą, a w lecie dostarczyć do pomieszczeń chłodne powietrze. Zamontowany zostanie system odzysku wody brudnej (np. z mycia rąk) do ponownego wykorzystania do prac porządkowych czy również podlewania roślin.

Jak pisze Urząd Dzielnicy Ursus:

Część powierzchni dachu będzie przeznaczona na strefę zieleni, a elewacja od strony południowej, zachodniej i wschodniej będzie obsadzona całorocznymi roślinami pnącymi, co uchroni budynek przed zbytnim nagrzewaniem ścian w lecie. Jednorazowo obiekt będzie w stanie pomieścić 1014 użytkowników.

Budynek będzie uwzględniał również potrzeby osób z niepełnosprawnościami oraz o ograniczonej mobilności. Jeśli to wszystko zostanie zrobione zgodnie z planem nasza dzielnica zyska bardzo ciekawy obiekt kulturalny.

Skip to content