Skorosze,  Zieleń

Czas na nowe parki na Skoroszach! Złóż uwagi do planów miejscowych

Do 13 listopada 2023 (poniedziałek) można składać uwagi do nowych planów miejscowych dla rejonu ulicy Dzieci Warszawy oraz ulicy Prystora (pisaliśmy o tym 26 października).

Pobierz gotowiec lub wypełnij sam

Jeżeli nie wiesz, jak wypełnić wniosek, proponujemy skorzystanie z “gotowców”, które przygotowaliśmy.
Należy je pobrać, uzupełnić, dokonać zmian (jeżeli nie zgadzasz się z poszczególnymi punktami albo chcesz dodać nowe), po czym wysłać pod adres e-mail:
  • sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl

Nasze propozycje

  • Wytyczenie nowych terenów zielonych w rejonie skrzyżowania ul. Starodęby / al. Jerozolimskich aby stworzyć nowy teren rekreacyjny oraz poprawić retencję wody w okolicy;
  • Uwzględnienie w planie budowy drogi rowerowej i ochrony akustycznej od al. Jerozolimskich;
  • Udostępnienie zamkniętego terenu zielonego przy Tomcia Palucha w teren publiczny, z dopuszczeniem zamykania na noc.
  • Zakaz grodzenia nowych osiedli i wytyczenie nowych ciągów pieszych pomiędzy istniejącymi wspólnotami (w miarę możliwości prawnych).
  • Przedłużenie ul. Przy Forcie do al. 4 Czerwca 1989 co najmniej w formie ciągu pieszego i rowerowego;
  • Przebicie nowej ulicy pomiędzy ul. Dzieci Warszawy a al. 4 Czerwca 1989 wraz z ciągiem pieszym i rowerowym;
  • Stworzenie skweru miejskiego w okolicy ul. Dzieci Warszawy i ul. Przy Forcie;
  • Wytyczenie jednostronnych dróg rowerowych w ciągu ul. Ryżowej i Dzieci Warszawy.
Zapraszamy również do dopisywania własnych propozycji do planów miejscowych. Im lepiej urzędnicy poznają potrzeby mieszkańców, tym większe szanse na pewną odwagę w planowaniu.

Czy to może się udać?

Czy uda się przeforsować nową zieleń na Skoroszach? Czas pokaże. Miejskim radnym zdarzyło się już odrzucać w głosowaniu plany, które zdaniem władz były zbyt drogie w realizacji. Z drugiej strony, jeżeli nie spróbujemy i nie będziemy wywierać na radnych nacisku, nikt tego za nas nie zrobi!
Podsumowując – najlepiej wypełnić i wysłać wniosek już dziś, a potem tłumnie pojawić się na kolejnej rundzie konsultacji.
Skip to content