Infrastruktura,  Wybory,  Zieleń

Nasze zobowiązanie: Pogodzimy zieleń z parkowaniem

Miejsca parkingowe, które są otoczone zielenią i drzewami, stają się bardziej przyjazne dla użytkowników i bardziej atrakcyjne dla społeczności lokalnej.

Nowe nasadzenia jako priorytet

Zieleń, w tym drzewa, pełnią istotną rolę w absorbowaniu dwutlenku węgla i produkowaniu tlenu, co przyczynia się do poprawy jakości powietrza oraz ograniczenia zmian klimatycznych. Budowanie miejsc parkingowych z poszanowaniem zieleni pozwala zachować istniejące drzewa oraz tworzyć nowe nasadzenia, co przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego 🏡

Drzewa i roślinność pełnią również istotną rolę w poprawie estetyki miejskich obszarów. Dobrze zaprojektowane miejsca parkingowe, które uwzględniają zieleń, mogą przyczynić się do stworzenia atrakcyjnych, przyjaznych dla oka przestrzeni, co podnosi jakość życia mieszkańców i użytkowników miejskich obszarów.

Ponadto chronią one przed ekstremalnymi warunkami atmosferycznymi, takimi jak upały , czy intensywne opady deszczu. Ich obecność może pomóc w zmniejszeniu efektu wyspy ciepła oraz ograniczeniu erozji gleby i powodzi.

Parkingi wśród zieleni to same korzyści

Co ważne, zieleń i drzewa mają pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne ludzi, przyczyniając się do redukcji stresu, poprawy nastroju i zwiększenia poczucia spokoju i harmonii. Dostęp do zieleni w codziennym otoczeniu, w tym na terenach parkingowych, może przynieść wiele korzyści dla zdrowia psychicznego mieszkańców.

Deklarujemy wybudowanie nowych miejsc parkingowych z poszanowaniem zieleni i drzewostanu. Uważamy to za element zrównoważonego rozwoju naszej dzielnicy. Pozwoli nam to na zachowanie równowagi między potrzebami transportowymi, a ochroną środowiska naturalnego i zdrowiem społeczności lokalnej Ursusa

Materiał KW Bezpieczny i Zielony Ursus

Skip to content