Zieleń

Spotkanie dla Wspólnot Mieszkaniowych z ekspertami SGGW w sprawie błękitno-zielonej infrastruktury

Spotkanie dla Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych z Ursusa zorganizowane przez Wspólnotę Mieszkaniową „Słoneczne Skorosze – Wspólnota Mieszkańców”, z udziałem naukowców ze Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, które odbędzie się w dniu 20.03.2024 r. o godzinie 19:00 w Ursusie.

Tematem spotkania będzie współpraca Wspólnot Mieszkaniowych z SGGW w obszarze tzw. błękitnej i zielonej infrastruktury. W szczególności:

  • rewitalizacji terenów zielonych,
  • zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej,
  • podniesienia stopnia usług ekosystemowych na terenach wspólnot mieszkaniowych,
  • prowadzania programów badawczych,
  • przeprowadzania profesjonalnej inwentaryzacji terenów zielonych oraz opracowania koncepcji ich zagospodarowania,
  • doboru rozwiązań niebieskiej i zielonej infrastruktury,
  • możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy unijnych i budżetowych,
  • rozwiązywania problemów wspólnot mieszkaniowych w/w obszarach.

Spotkanie poprowadzi Michał Sutyniec z zarządu WM „Słoneczne Skorosze”, która współpracuje z uczelnią. Podzieli się doświadczeniami dotyczącymi już przeprowadzonych wspólnie działań.

Zarządy Wspólnot Mieszkaniowych, które chcą dołączyć do spotkania prosimy o e-mail na adres: sloneczneskorosze@wp.pl – liczba miejsc ograniczona.

Skip to content