Edukacja

Czy Ursus jest przygotowany na przyjecie dzieci do zerówek?

Otrzymujemy informacje od rodziców, którzy otrzymują sprzeczne informacje lub nie otrzymują ich wcale. Na forach mieszkańcy pytają o poszczególne placówki oswiatowe, w których klasy przygotowujące do edukacji szkolnej były. Taką szkołą jest m.in. SP 11.

Stoimy u progu rekrutacji uczniów. Zadaliśmy pytania Urzędowi Dzielnicy o oszacowane potrzeby, i liczbę zapewnionych miejsc.

Pytamy również czy przed zgloszeniem oferowany h miejsc sprawdzono ich stan techniczny? Poinformujemy Państwa o odpowiedzi na nasz wniosek o jakże ważną w kwestii oswiaty w Ursusie informację publiczną.

Skip to content