Szamoty

Rada Osiedla Szamoty – walczymy dalej, sprawa skierowana do prac w komisji Rady Dzielnicy

Dziś mieliśmy okazję wziąć udział w posiedzeniu Komisji Kultury, Sportu i Spraw Społecznych na której jednym z punktów był “problem” (znamienne) powołania Rady Osiedla Szamoty.

Jak opóźnić powołanie Rady Osiedla?

Cóż to było za intensywne 1,5 godziny! W czasie dyskusji podważane było to, czy podpisanych mieszkańców w ogóle da się zweryfikować, czy wzór karty jest dobry, bo nie wiadomo czy chodzi o Warszawę (mimo wyraźnego nagłówka mówiącego “w dzielnicy Ursus m. st. Warszawy”), czy mieszkańcy bez meldunku to w ogóle mieszkańcy (pan burmistrz twierdził, że nie), jakie powinny być granice administracyjne obszaru.
W końcu ustalono, że kwestia Rady Osiedla zostanie skierowana do dalszych prac w komisji powołanej przez Radę Dzielnicy, ale dopiero na kolejnej sesji (nie tej najbliższej).

Burmistrz radzi: zbierajcie numery PESEL

Urzędnicy upierali się, że powinniśmy przynieść listę z numerami PESEL, ale odmówiliśmy, powołując się na opinię RPO na temat zbierania danych wrażliwych (można to robić tylko w określonych przypadkach, jak np. rejestracja komitetu wyborczego) oraz wyrok NSA mówiący, że PESEL nie jest potrzebny do identyfikacji mieszkańca.
Ostatecznie (chyba) udało się ustalić, że lista zostanie zweryfikowana zgodnie z danymi o meldunkach. Czekamy jednak na potwierdzenie ze strony Rady Dzielnicy Ursus.

Wnioski płynące z posiedzenia komisji

Bardzo dziękujemy p. przewodniczącej komisji, p. Mariannie Jaguścik za mocno konsyliacyjny ton i skierowanie sprawy Rady Osiedla do dalszych prac, ponieważ opór na sali był bardzo wyraźnie odczuwalny.
Ze swojej strony jesteśmy gotowi dostarczyć dodatkowe podpisy zameldowanych osób, ale chcemy, aby dzielnica najpierw przeliczyła 750 podpisów zebranych na uznawanym przez Radę Warszawy wzorze kart. Nie będziemy zbierać PESELi sąsiadów tylko dlatego, że dla Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy to jest łatwiejsze rozwiązanie.
Cieszymy się natomiast, że na posiedzeniu padła sugestia, że jednak radni mogą powołać Radę Osiedla swoim własnym wnioskiem, jeżeli uznają, że przyniesione przez nas listy są niewystarczające. Mamy nadzieję, że po zapoznaniu się z przykładami z innych dzielnic, gdzie takie rady już funkcjonują, przychylą się do tego (oczywistego dla nas) wniosku.
Skip to content