Społeczeństwo

Co „Barometr Warszawski” mówi o Ursusie?

Stołeczny ratusz opublikował niedawno wyniki badania Barometr Warszawski za listopad 2023 roku. To cykliczne badanie wykonywane co kwartał w którym władze badają m.in. poziom zadowolenia z życia w stolicy. Co ciekawego można znaleźć w ostatniej edycji?

Skąd pochodzą mieszkańcy?

Z badania ogólnego na próbie 1644 dorosłych mieszkańców Warszawy wyszło, że:

 • 50% przeprowadziło się do Warszawy jako dorośli;
 • 43% mieszka w Warszawie od urodzenia;
 • 7% przeprowadziło się do Warszawy będąc dzieckiem.

Bezpieczeństwo w mieście

 • 70% mieszkańców uważa, że aby zwiększyć bezpieczeństwo trzeba inwestować w lepsze oświetlenie ulic i parkingów – to problem na który wskazywali nam także wielokrotnie mieszkańcy Ursusa;
 • 92% badanych postrzega swoje miejsce zamieszkania jako bezpieczne i spokojne;
 • 60% badanych popiera ograniczenie sprzedaży alkoholu od 22:00 do 6:00;

Największe problemy z bezpieczeństwem według ankietowanych? Agresywna młodzież i niebezpiecznie jeżdżący kierowcy.

Zadowolenie z życia

Choć wyniki wskazują na wysoki poziom zadowolenia z życia (łącznie 85%) to widać, że 2023 rok wykazuje tendencję spadkową. W ciągu 4 kwartałów odsetek osób bardzo zadowolonych z życia w Warszawie spadł z 37% do 22%.

Z życia w Ursusie zadowolonych jest 90% badanych – 27% “bardzo”, 62% “raczej” – to wynik mieszczący się dokładnie pośrodku warszawskiej średniej.

Natomiast jeżeli brać pod uwagę osoby bardzo zadowolone, Ursus znajduje się na drugim miejscu od końca z 27% wskazań – tuż za Targówkiem (24%). Na drugim końcu znajdują się mieszkańcy Żoliborza (49% bardzo zadowolonych) oraz Bielan (47%).

Co ciekawe, w ogonku bardzo zadowolonych znajduje się też… Wilanów z 29% wskazań.

Podsumowując – mieszkańcy mają do Ursusa pozytywne uczucia, ale raczej letnie. Jest spore pole do poprawy.

Priorytety

Ciekawe jest też określenie najważniejszych dla mieszkańców obszarów zarządzanych przez Warszawę. Są to w kolejności wskazań:

 1. Bezpieczeństwo w mieście
 2. Komunikacja miejska
 3. Porządek i czystość
 4. Bezpieczeństwo na drogach
 5. Wywóz śmieci
 6. Stan zieleni
 7. Stan dróg
 8. Estetyka, planowanie i architektura 
 9. Działania na rzecz ochrony środowiska
 10. Łatwość poruszania się samochodem
 11. Dostępność miejsc parkingowych
 12. Oferta Kulturalna
 13. Edukacja przedszkolna i szkolna
 14. Oferta sportowo-rekreacyjna

Każdy z w/w obszarów został też oceniony przez ankietowanych. 

 • Najlepiej wypadły komunikacja publiczna i bezpieczeństwo (89% dobrze i raczej dobrze); 
 • Najgorzej oceniono łatwość poruszania się samochodem (46%) oraz dostępność miejsc parkingowych (27%).
Skip to content