Program Wyborczy

Szanowni Mieszkańcy Ursusa,

Z radością prezentujemy nasz program wyborczy, będący fundamentem naszych planów i marzeń związanych z przyszłością ukochanej przez nas dzielnicy. Jesteśmy przekonani, że teraz – bardziej niż kiedykolwiek wcześniej – nadszedł czas na zmiany, na zbudowanie wspólnego Ursusa, który spełnia oczekiwania każdego z nas.

Naszym marzeniem jest Ursus, który nie tylko spełnia codzienne potrzeby mieszkańców, lecz również inspiruje do rozwoju, aktywności społecznej i pielęgnowania dziedzictwa kulturowego. Jesteśmy przekonani, że zrównoważony rozwój urbanistyczny, nowoczesna infrastruktura, program dla seniorów, bezpieczeństwo ruchu drogowego, dziedzictwo kulturowe, wzmocnienie sektora edukacji i kultury oraz zielona przestrzeń są kluczowymi obszarami, które umożliwią nam wprowadzenie tej wizji w życie.

Podczas przygotowywania naszego programu konsultowaliśmy się z mieszkańcami, wysłuchaliśmy Waszych opinii i uwag. To dzięki Wam udało nam się stworzyć kompleksowy plan, który odpowiada na realne potrzeby Ursusa. Każdy z punktów programu ma na celu poprawę jakości życia, wspieranie rozwoju społeczności lokalnej i tworzenie przestrzeni, w której przyjemnie jest mieszkać.

Jesteśmy przekonani, że budowanie lepszego Ursusa to wspólna odpowiedzialność. Dlatego zachęcamy Was do aktywnego udziału w procesie wyborczym, ale także do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej. Wasze pomysły, opinie i zaangażowanie są dla nas bezcenne. Razem możemy uczynić Ursus jeszcze lepszym miejscem do życia, pracy i odpoczynku.

Wspólnie możemy osiągnąć więcej. Współdziałając możemy budować lepszy Ursus. Wierzymy w siłę wspólnoty i gotowi jesteśmy do pracy na rzecz naszej dzielnicy. Razem możemy napisać nowy rozdział w historii Ursusa, gdzie każdy mieszkaniec czuje się doceniony, bezpieczny i spełniony.

Dziękujemy za Wasze zaufanie i zapraszamy do zapoznania się z naszym programem wyborczym. Jesteśmy gotowi, aby ruszyć z Wami w drogę do realizacji naszych wspólnych marzeń o wyjątkowym Ursusie.

Krzysztof Daukszewicz, Michał Mroczek, Michał Sutyniec

Zarząd Stowarzyszenia Bezpieczny i Zielony Ursus

Nowoczesna infrastruktura to dla nas nie tylko kwestia wygody, ale również kluczowego aspektu wpływającego na jakość życia mieszkańców Ursusa. Realizacja kompleksowego programu modernizacji infrastruktury obejmuje remonty chodników, dróg, przejść dla pieszych i budowę nowych połączeń przez tory kolejowe, w pierwszej kolejności przez znajdujący się na Niedźwiadku nieużywany wiadukt WD-64. Dzięki temu chcemy stworzyć bezpieczne i atrakcyjne otoczenie, które ułatwi codzienne podróże i sprawi, że Ursus będzie miejscem, gdzie chce się mieszkać.

Rozpoczęcie projektów poprawy dostępności transportu publicznego to dla nas inwestycja w mobilność i zrównoważony rozwój. Zwiększenie częstotliwości kursów i rozwijanie sieci tras
to nasza reakcja na rosnące potrzeby komunikacyjne mieszkańców. Chcemy, aby podróżowanie po Ursusie było łatwiejsze, szybsze i bardziej efektywne, umożliwiając Wam szybki i wygodny dostęp do różnych części dzielnicy – będziemy walczyć o większe środki na komunikację miejską w ratuszu oraz Zarządzie Transportu Miejskiego.

Stworzenie miejsc postojowych stanowi kluczowy element naszego planu modernizacji infrastruktury. Planujemy dokładną analizę potrzeb lokalnych mieszkańców, aby strategicznie umiejscowić nowe miejsca postojowe, z naciskiem na obszary o największym zapotrzebowaniu. Jako priorytetowy krok, postanowiliśmy przekształcić tymczasowy parking przy Orląt Lwowskich w stałe miejsce postojowe, dostosowane do codziennych potrzeb społeczności.

Dążąc do harmonii z otaczającym środowiskiem, planujemy tworzenie miejsc postojowych z pełnym poszanowaniem istniejącego drzewostanu.

Naszym celem jest nie tylko ułatwienie dostępu do parkingów, ale także dbanie o zielone otoczenie, co wpisuje się w naszą misję stworzenia zrównoważonej i nowoczesnej dzielnicy. Wierzymy, że inwestycje w infrastrukturę parkingową przyczynią się do poprawy komfortu życia mieszkańców i zwiększenia atrakcyjności naszej dzielnicy.

Jako część naszego zaangażowania w rozwój nowoczesnej infrastruktury, deklarujemy przeprowadzenie ponownych badań natężenia ruchu we współpracy z Biurem Zarządzania Ruchem Drogowym. Naszym celem jest doskonalenie organizacji ruchu w dzielnicy, co przełoży się na bardziej efektywny przepływ pojazdów i poprawę jakości życia mieszkańców. Dzięki tym badaniom planujemy wprowadzić innowacyjne rozwiązania, które usprawnią ruch drogowy i uczynią naszą dzielnicę jeszcze bardziej przyjazną dla wszystkich.

Jako część naszego zobowiązania do rozwoju nowoczesnej infrastruktury, podejmujemy starania o wprowadzenie nowej linii SKM do Ożarowa, dzięki czemu mieszkańcy Gołąbek i Szamot zyskają nowe połączenie do centrum miasta. Ponadto, naszym celem jest doprowadzenie do remontu stacji  Ursus Północny, aby zapewnić mieszkańcom dostęp do bezpiecznego, nowoczesnego i komfortowego przystanku kolejowego.

Aby zwiększyć komfort podróży mieszkańców, postawimy na poprawę stanu technicznego całych ulic, eliminując problemy związane nie tylko z ich nawierzchnią, ale również chodnikami, miejscami parkingowymi i pasami zieleni.

Równocześnie zadbamy o stworzenie spójnej sieci dróg rowerowych, łącząc je ze sobą, aby zachęcić do korzystania z rowerów jako alternatywnego środka transportu. Naszym celem jest stworzenie kompleksowego systemu komunikacyjnego, który sprosta różnorodnym potrzebom mieszkańców i uczyni naszą dzielnicę bardziej zrównoważoną i dostępną. Uporządkujemy i rozbudujemy sieć rowerów miejskich Veturilo.

Co ostatnie, lecz nie najmniej ważne – będziemy wspierać władze Warszawy w realizacji projektu przedłużenia linii metra M2 oraz budowy linii metra M5 do Ursusa. Jednocześnie zdając sobie sprawę, że projekty te potrwają wiele lat, będziemy dążyć do zapewnienia mieszkańcom jak najwygodniejszego dojazdu do stacji metra na Karolinie, od razu po otwarciu stacji.

Program dla Seniorów to dla nas zobowiązanie do stworzenia miejsca, w którym nasi starsi mieszkańcy będą czuć się docenieni i zaopiekowani. Naszym celem jest poprawa jakości życia i aktywności osób starszych w naszej dzielnicy. Dlatego proponujemy szereg działań, które mają na celu dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób o ograniczonej mobilności, zapewnienie bezpiecznego i komfortowego poruszania się pieszych, poprawę infrastruktury pieszej w bezpośredniej okolicy bazarku, który jest ważnym miejscem spotkań i zakupów dla seniorów.

Zaangażujemy seniorów w proces konsultacji i realizacji naszego programu. Będziemy inwestować i wspierać wszelkie inicjatywy oraz kluby seniora, gdzie będą mogli spędzać czas, rozwijać swoje pasje i nawiązywać nowe relacje. Chcemy, aby Ursus był miejscem, gdzie Seniorzy aktywnie uczestniczą w życiu społeczności, dzieląc się swoim doświadczeniem i wiedzą.

Dostosujemy przestrzeń miejską do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, poruszających się na wózkach, korzystających z kul czy balkoników wspomagających poruszanie się. Każde przejście dla pieszych będzie posiadało obniżone chodniki albo zostanie wyniesione do poziomu jezdni w miejscach wymagających zachowania szczególnego poziomu bezpieczeństwa (np. pzychodnie czy szkoły), aby przejście przez jezdnię było bezpieczne i nie sprawiało kłopotu naszym seniorom. Zainstalujemy oznaczenia na latarniach, ławkach i chodnikach dla osób niedowidzących i niewidomych.

Bezpieczeństwo ruchu drogowego to priorytet naszej polityki, mającej na celu stworzenie bezpiecznej przestrzeni dla wszystkich mieszkańców Ursusa. Wdrożymy program edukacji drogowej w szkołach, aby już od najmłodszych lat kształtować bezpieczne i odpowiedzialne zachowania w ruchu drogowym. Chcemy, aby nasi najmłodsi mieszkańcy byli świadomi zasad bezpieczeństwa, co przyczyni się do poprawy ogólnej kultury ruchu w naszej dzielnicy oraz ich bezpieczeństwa najmłodszych.

Zmodernizujemy istniejące skrzyżowania i przejścia dla pieszych, aby zwiększyć bezpieczeństwo na drogach. W miejscach cechujących się dużym natężeniem ruchu zastosujemy nowoczesną sygnalizację świetlną, która sprawi, że skrzyżowania te staną się bezpieczniejsze i przewidywalne, co z kolei wpłynie na komfort korzystania z nich przez pieszych i kierowców. Naszym celem jest eliminacja miejsc potencjalnie niebezpiecznych i stworzenie infrastruktury sprzyjającej bezpiecznemu poruszaniu się po dzielnicy.

Jako ważny element naszej strategii bezpieczeństwa i poprawy jakości życia mieszkańców, zobowiązujemy się doświetlić osiedla w naszej dzielnicy. Poprzez odpowiednie oświetlenie ulic i przestrzeni publicznych, dążymy do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców, zwłaszcza po zmroku. Uważamy, że dobrze oświetlone osiedla to kluczowy czynnik wpływający na komfort i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, co stanowi integralną część naszego programu modernizacji infrastruktury.

Inwestycje w nowe technologie to nasza odpowiedź na zmieniające się wyzwania ruchu drogowego. Monitoring drogowy, stosowanie inteligentnych sygnalizacji świetlnych oraz uspokajanie ruchu w miejscach szczególnie uczęszczanych przez seniorów oraz dzieci i młodzież szkolną to narzędzia, które pozwolą nam szybko reagować na sytuacje awaryjne, optymalizować przepływ ruchu i minimalizować ryzyko wypadków. Dzięki tym inwestycjom chcemy uczynić Ursus miejscem, gdzie bezpieczeństwo ruchu jest priorytetem.

Program „Zielona Dzielnica” to nasza inicjatywa, która ma na celu sprawienie, że Ursus stanie się jeszcze bardziej przyjazny dla mieszkańców, otoczony zielenią i miejscami rekreacyjnymi. Wprowadzenie tego programu to dla nas zobowiązanie do zachowania i rozwoju istniejących parków, a także do tworzenia nowych obszarów zielonych i rekreacyjnych.

Chcemy, aby przestrzeń publiczna w Ursusie była miejscem, gdzie mieszkańcy mogą cieszyć się przyrodą, spędzać czas na świeżym powietrzu i budować silne więzi społeczne.

Inicjatywy edukacyjne i społeczne to dla nas kluczowy element programu „Zielona Dzielnica”. Chcemy zachęcać mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w pielęgnowaniu terenów zielonych. Organizacja warsztatów, szkoleń i akcji społecznych to sposób na budowanie świadomości ekologicznej oraz promowanie zachowań proekologicznych. Działania edukacyjne skierujemy zarówno do dzieci, młodzieży, jak i dorosłych, abyśmy wszyscy mogli razem dbać o naszą dziedzictwo przyrodnicze.

Opracujemy projekt rewitalizacji nieużytków w zielone strefy rekreacyjne, gdzie mieszkańcy będą mieli dostęp do nowych miejsc do spacerów, rekreacji i spotkań. Projekt ten nie tylko poprawi jakość życia mieszkańców, ale także przyczyni się do poprawy estetyki dzielnicy, tworząc atrakcyjne i funkcjonalne tereny zielone. Dzięki tym inicjatywom Ursus będzie miejscem, gdzie natura i miejski styl życia harmonijnie się połączą.

W ramach naszego zobowiązania do stworzenia Zielonej Dzielnicy planujemy wprowadzenie proekologicznych elementów, które poprawią jakość życia mieszkańców. Projektujemy rozwieszenie karmników, tworząc przyjazne środowisko dla lokalnej fauny i promując ekologię. Dodatkowo, naszym celem jest instalacja siłowni plenerowych, aby zachęcić mieszkańców do aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. Rozbudujemy sieć koszy na psie odchody,
aby zachęcić właścicieli czworonogów do sprzątania po swoich pupilach. Każdy park i skwer będzie oświetlony i bezpieczny.

Ważnym elementem naszej inicjatywy w ramach Zielonej Dzielnicy będzie także budowa nowoczesnych placów zabaw dla dzieci dostosowanych do realnych potrzeb całych rodzin. Każdy plac zabaw będzie rozbudowany między innymi o przewijaki dla maluchów, stoliki i dodatkowe ławki. Chcemy stworzyć bezpieczną przestrzeń, gdzie najmłodsi mieszkańcy będą mogli rozwijać się, bawić i integrować. Zainstalujemy monitoring, aby chronić nasze parki i place zabaw przed wandalami. Nie ma naszej zgody na niszczenie wspólnego mienia. Działania w tym obszarze mają na celu zarówno zazielenienie przestrzeni, ale także tworzenie miejsc, które sprzyjają wspólnotowemu życiu i aktywności.

Wzmocnienie sektora edukacji i kultury to kluczowy element naszego programu, mający na celu tworzenie lepszych warunków dla rozwoju naszych dzieci i wsparcie dla lokalnej kultury. Zwiększenie finansowania edukacji to nasza inwestycja w przyszłość. Położymy nacisk na poprawę warunków nauczania oraz poprawimy dostęp do nowoczesnych środków dydaktycznych. Chcemy, aby szkoły w Ursusie były miejscem inspirującym, gdzie uczniowie z łatwością mogą rozwijać swoje zainteresowania i zdobywać wiedzę.

Wzmocnimy kadrowo nasze domy kultury, a w szczególności działy odpowiedzialne za pozyskiwanie zewnętrznych środków i edukację kulturalną. Konieczne jest utworzenie głównego działu promocji w Ośrodku Kultury „Arsus”. Te działania dopiero ulepszą współpracę z różnorodnymi środowiskami artystycznymi, przełożą się na realizację ambitnych i bardziej niszowych projektów kulturalnych, festiwali, wystaw i innych nowoczesnych przedsięwzięć. Będziemy wspierać finansowo nowe, warte uwagi i cieszące się zainteresowaniem wydarzenia.

Utworzymy stypendium i program wsparcia dla lokalnych artystów i utalentowanych uczniów – to dla nas priorytet. Chcemy wspierać rozwój talentów w dziedzinie sztuki, dając szansę młodym artystom na rozwijanie swojego potencjału.

Stworzymy stołówki szkolne z kuchnią w każdej szkole! Dzięki temu dzieci będą miały zdrowe i smaczne posiłki. Koniec z cateringiem! To krok w kierunku poprawy jakości odżywiania dzieci i stworzenia zdrowszych nawyków żywieniowych.

Wybudujemy nowy żłobek, przedszkole i szkołę podstawową. Chcemy zapewnić rodzicom możliwość skorzystania z wysokiej jakości opieki i nauki dla swoich dzieci bez konieczności podróżowania poza dzielnicę lub dowożenia dzieci na drugi jej koniec. Nowe placówki edukacyjne to również szansa na zwiększenie dostępności miejsc edukacyjnych i lepsze dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb lokalnej społeczności. Chcemy, aby edukacja była dostępna i atrakcyjna dla wszystkich dzieci w Ursusie.

Dziedzictwo kulturowe i zabytki są dla nas niezwykle ważne, ponieważ stanowią o fundamencie tożsamości Ursusa. Są też wartością, którą chcemy przekazywać przyszłym pokoleniom. Opracujemy plan ochrony zabytków i miejsc historycznych – to nasze zobowiązanie.

Będziemy organizować regularne wydarzenia kulturalne i edukacyjne to nasza inwestycja w pielęgnowanie świadomości historycznej i kulturowej mieszkańców Ursusa. Chcemy, aby mieszkańcy mieli okazję uczestniczyć w wydarzeniach, które podkreślają historię i znaczenie zabytków dla społeczności.

Koncerty, wystawy, warsztaty czy spacery historyczne to tylko niektóre z form, w jakich zamierzamy przekazywać wiedzę o dziedzictwie naszej dzielnicy. Dzięki temu każdy mieszkaniec Ursusa będzie mógł poczuć się częścią tej bogatej historii.

Współpraca z lokalnymi organizacjami pozarządowymi to dla nas naturalny krok w kierunku angażowania społeczności w projekty związane z zachowaniem dziedzictwa historycznego. Chcemy wspólnie tworzyć inicjatywy, które są bliskie sercu mieszkańców, których będziemy zapraszać do współtworzenia przeróżnych projektów. To nie tylko sposób na ochronę zabytków, ale również na budowanie silnej społeczności, która wspólnie pielęgnuje historię
i tradycję naszej dzielnicy.

Poza upamiętnieniem rocznicy Czerwca’76, będziemy również kontynuować ze środków samorządowych Zloty zabytkowych traktorów, które do tej pory, w dwóch edycjach, cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Doprowadzimy do fachowego wsparcia edukacji historycznej poprzez utworzenie Muzeum Ursusa (we współpracy z chętnym podmiotem, którym na obecną chwilę jest Narodowe Muzeum Techniki) i włączenia tam Izby Tożsamości Ursusa oraz ulokowania tam Filii Muzeum Harcerstwa – dziedzictwo zasługuje na nowoczesną ekspozycję, dostęp dla każdego zainteresowanego oraz opiekę fachowego zespołu muzealnego, w tym działu edukacji złożonego co najmniej z kilku osób.

Statut Muzeum zapewni ochronę przed rozproszeniem eksponatów oraz da możliwości pozyskiwania środków na różnorodne działania, w tym zakup eksponatów, np. kosztownych zabytków techniki przemysłowej. Muzeum pomoże w budowaniu potencjału turystycznego dzielnicy oraz z pewnością przyciągnie więcej organizacji i osób chętnych do angażowania się w projekty związane z zachowaniem dziedzictwa historycznego. To nie tylko sposób na ochronę zabytków, ale również na budowanie silnej społeczności, która wspólnie pielęgnuje historię i tradycję naszej dzielnicy.

Ponadto, planujemy stworzenie muralu przy ulicy Cierlickiej oraz umieszczenie tablic informacyjnych, które będą opowiadały o istotnych miejscach i wydarzeniach w historii dzielnicy. Dążymy do stworzenia muzeum dedykowanego harcerzom oraz utworzenia turystycznego szlaku po Ursusie, aby mieszkańcy i odwiedzający mogli lepiej poznać bogatą historię tej unikalnej dzielnicy.

Zrównoważony rozwój urbanistyczny jest kluczowym elementem naszego programu, mającym na celu zadbanie o przyszłość Ursusa z perspektywy mieszkańców. Surowe egzekwowanie regulacji planowania przestrzennego to dla nas gwarancja, że inwestycje deweloperskie będą zgodne z interesem społeczności, a nie tylko z zyskiem firm. Otwarte konsultacje społeczne są istotne, ponieważ chcemy, aby mieszkańcy mieli realny wpływ na to, jak kształtuje się przestrzeń, w której żyją. To szansa dla Was, abyście mogli wyrazić swoje opinie i pomysły dotyczące planów urbanistycznych, a my z chęcią wysłuchamy Waszych głosów.

Wykorzystywanie nadzoru miejskiego to krok w kierunku transparentnego monitorowania inwestycji deweloperskich. Dzięki temu mieszkańcy będą pewni, że ich dzielnica rozwija się z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, a nie tylko pod presją zysku. To ważne dla Waszego codziennego życia, zapewniając, że miejsca, w których mieszkacie, są tworzone z myślą o Waszych potrzebach i długoterminowym dobrobycie. Dążymy do tego, aby Ursus był miejscem, gdzie mieszkańcy czują się zaangażowani i odpowiedzialni za kształt swojego otoczenia. Wierzymy, że zrównoważony rozwój urbanistyczny to fundament bycia bliżej ludzi.

Zapewnimy, że Ursus będzie miejscem, gdzie ludzie będą mieć realny wpływ na decyzje dotyczące swojego otoczenia. Dlatego zobowiązujemy się do systematycznego przeprowadzania konsultacji społecznych i badań opinii mieszkańców. Ich głos jest dla nas niezwykle ważny. Ursus to ludzie, dlatego planujemy intensyfikację działań w zakresie badań opinii i konsultacji społecznych. Będziemy systematycznie angażować mieszkańców, aby dowiedzieć się, co jest dla nich najważniejsze, a następnie wdrażać rozwiązania dostosowane do ich oczekiwań. Pragniemy, aby Ursus rozwijał się zgodnie z aspiracjami społeczności, dlatego wasze zdanie będzie stanowiło fundament naszych działań. Wierzymy, że ta otwarta forma współpracy pozwoli nam razem stworzyć lepsze jutro dla Ursusa.

Dziękujemy za poświęcenie uwagi naszemu programowi wyborczemu. Nasza wizja to Ursus, który kwitnie, rozwija się i spełnia oczekiwania każdego z nas. Wierzymy, że razem możemy osiągnąć to, co najlepsze dla naszej dzielnicy.

Przychodzimy do Was z przekonaniem, że nasze propozycje są nie tylko realne, ale przede wszystkim dostosowane do Waszych oczekiwań. W naszym programie skupiliśmy się
na obszarach kluczowych dla jakości życia mieszkańców, a nasze działania mają na celu budowanie silnej, zrównoważonej społeczności.

Prosimy o Wasze Głosy na Rzecz lepszego Ursusa!

Wasze wsparcie jest kluczowe dla naszych planów. Prosimy Was o oddanie swojego głosu na nasze kandydatki i naszych kandydatów oraz na nasz program. Razem możemy uczynić Ursus miejscem, które dumnie nazwiemy naszym domem.

Głosujcie na nas, abyśmy mogli pracować dla Was, abyśmy mogli razem budować lepszy Ursus. Dziękujemy za zaufanie i liczymy na Wasze wsparcie.

Ursus to Ludzie!

Zarząd Stowarzyszenia Bezpieczny i Zielony Ursus

Stworzymy razem lepszy Ursus dla nas wszystkich już za:

00DNI

Materiały KW Bezpieczny i Zielony Ursus, opublikowane na stronie za zgodą stowarzyszenia Bezpieczny i Zielony Ursus.

Skip to content