Spotkanie ws. zalań posesji i dróg na Skoroszach

Z inicjatywy Michała Sutyńca udało się zorganizować spotkanie poszkodowanych właścicieli posesji na Skoroszach z Burmistrzem oraz przedstawicielami Wydziału Infrastruktury i Remontów. Na trwającym ponad 1,5 godziny spotkaniu dowiedzieliśmy się, jak wygląda infrastruktura burzowa w okolicy, gdzie znajdują się luki i wąskie gardła oraz jaki jest plan Urzędu Dzielnicy na poprawę sytuacji.

Zaproponowaliśmy pełną współpracę przy rozwiązaniu tego problemu, zaapelowanie o niezbędne wydatki do Rady Miasta oraz złożenie uwag do powstających w okolicy Planów Miejscowych aby poprawić retencję wody w okolicy i odciążyć sieć kanalizacji burzowej. Ze strony urzędu dowiedzieliśmy się, że póki co plan na rozpoczęcie rozwiązania problemu to… budowa nowej infrastruktury w 2025 roku.

Być może do tego czasu uda się jednak poprawić tzw. małą retencję w okolicy – będziemy dalej trzymać rękę na pulsie. Zaproponowaliśmy również wykorzystanie know-how oraz ekspertyzy naukowców z SGGW do poprawy retencji na terenie osiedla.

Skip to content