• Społeczeństwo

    Ostatnie posiedzenie komisji ds. Rad Osiedli w Ursusie

    Wczoraj wzięliśmy udział w ostatnim posiedzeniu doraźnej komisji ds. Rad Osiedli w Ursusie. Radni Dąbrowski, Jakaczyński i Nejman jednogłośnie przyjęli dokument określający sposób powołania i funkcjonowania rad. Teraz po stronie radnych kolejnej kadencji będzie przegłosowanie go, a po stronie nowego zarządu – wcielenie go w życie. Zmiany w rekomendacjach dot. frekwencji Główną zmianą do której doszło po ostatnim spotkaniu konsultacyjnym z mieszkańcami jest obniżenie progu ważności wyborów z 5% do 2% frekwencji.Nie jesteśmy do końca zadowoleni z tego rozwiązania – np. w przypadku wyborów do prężnie działającego i cieszącego się szacunkiem mieszkańców Samorządu Mieszkańców Osiedla Kamionek frekwencja w ostatnich wyborach wyniosła zaledwie 1,47%, choć dla kontrastu w przypadku Samorządu Mieszkańców Saskiej Kępy było…

  • Społeczeństwo

    Powstała komisja ds. powołania rad osiedli na terenie Ursusa

    Na styczniowej (11.01.2024) sesji Rady Dzielnicy  została przegłosowana uchwała dotyczącą powołania komisji ds. zorganizowania rad osiedli w Ursusie! 16 radnych zagłosowało za, nikt przeciw. Bardzo dziękujemy wszystkim wspierającym tę inicjatywę jak również radnym dzielnicy – chyba okazało się, że nie ma się czego obawiać ze strony mieszkańców? Czym są rady osiedli? Rady Osiedli to organy pomocnicze dla Rady Dzielnicy. Są wybierane w wyborach organizowanych przez Urząd, radni pracują społecznie, bez wynagrodzenia, mogą pisać interpelacje oraz opiniować to, co dzieje się na terenie osiedla. Funkcję Rady Osiedla można podsumować w czterech punktach: Statut Osiedla przewiduje listę spraw istotnych dla mieszkańców, w których Dzielnica obowiązana jest zasięgać opinii Rady Osiedla przed podjęciem…

Skip to content