• Podsumowanie

    Podsumowanie roku 2023 w stowarzyszeniu Bezpieczny i Zielony Ursus

    Zapraszamy serdecznie do lektury pierwszego podsumowania roku z perspektywy naszego stowarzyszenia! To było bardzo intensywne 12 miesięcy, w trakcie których udało nam się wyjść z Szamot i rozpocząć współpracę z gronem wspaniałych ludzi z każdego zakątka Ursusa. Mamy nadzieję, że kolejny rok przyniesie nowe wyzwania… oraz nowe sukcesy! Bezpieczeństwo na Szamotach Rok 2023 zaczęliśmy petycją ws. zmiany organizacji ruchu przy Gierdziejewskiego. Prosiliśmy Zarząd Dróg Miejskich o wysepki przy przejściach oraz wprowadzenie parkowania równoległego na jezdni. Choć petycja została ona rozpatrzona pozytywnie (zobowiązano się do budowy azyli przy pasach i sporządzono nowy projekt organizacji ruchu), realizacji w terenie nie doczekaliśmy się po dziś dzień. Luty i marzec upłynęły pod znakiem domagania…

Skip to content