Społeczeństwo

Spotkanie ws. powołania Rad Osiedli w Ursusie już w tę środę

Już w środę w Domu Kultury Kolorowa odbędzie się spotkanie w sprawie powołania do życia Rad Osiedli w Ursusie!

Spotkanie odbędzie się z inicjatywy przewodniczącego zespołu zajmującego się Radami Osiedli, p. radnego Macieja Jakaczyńskiego. Nas z całą pewnością tam nie zabraknie, chętnie dowiemy się jakie są pomysły radnych na podział Ursusa na osiedla oraz czy poza Szamotami pojawiły się także wnioski od mieszkańców pozostałych części dzielnicy.

Mimo wszystkich umiarkowanie przyjemnych perypetii związanych z weryfikacją podpisów oraz przyjęciem wniosku o utworzenie Rady Osiedla Szamoty inicjatywę powołania jednostek niższego rzędu dla całego Ursusa oceniamy pozytywnie. Oczywiście diabeł tkwi w szczegółach, dlatego warto pojawić się na spotkaniu i zadawać pytania – także o planowane terminy utworzenia statutów oraz organizacji wyborów do Rad Osiedli.

Czym są Rady Osiedli?

To potoczne określenie jednostki niższego rzędu znajdującej się poniżej Rady Dzielnicy. Członkowie takiej rady wybierani są w wyborach, nie pobierają za swoją pracę wynagrodzenia, mogą pisać interpelacje oraz pomagać Radzie i Zarządowi Dzielnicy podejmować decyzje dotyczące osiedli, na terenie których działają.

Obecnie Rady Osiedli z powodzeniem działają m.in. na Bielanach, Pradze-Południe czy Pradze-Północ, stanowiąc dodatkowy łącznik pomiędzy władzami dzielnic a mieszkańcami.

Co prężniejsze Rady Osiedli oprócz pisania interpelacji i opiniowania działań władz dzielnicy aktywnie uczestniczą w organizacji wydarzeń, pomagają w zbiórkach czy akcjach charytatywnych. Krótko mówiąc – działają w interesie mieszkańców, którzy je wybrali.

Wykorzystajmy energię mieszkańców

Dlatego też naszym zdaniem powołanie Rad Osiedli w Ursusie będzie ogromną korzyścią dla dzielnicy. Ursus “od zawsze” ma w sobie silny gen społeczeństwa obywatelskiego, co przekłada się chociażby na zaangażowanie w Budżet Obywatelski. Warto dobrze wykorzystać tę energię.

Skip to content