Społeczeństwo,  Szamoty

Rada Osiedla Szamoty: dzielnica odmawia policzenia podpisów

Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy poinformował nas właśnie, że wyrzuca do kosza podpisy 750 mieszkańców złożone pod wnioskiem o założenie Rady Osiedla Szamoty. Powodem jest to, że część podpisów jest nieczytelna, a poza tym urzędnicy nie są w stanie tego zrobić bez numerów PESEL.


W dodatku zażądano od nas ponownej zbiórki podpisów z uwzględnieniem numerów PESEL, co jest w naszej opinii namawianiem mieszkańców do złamania prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Szkoda słów, żeby to skomentować. Z pewnością sprawy tak nie zostawimy, zwrócimy się niezwłocznie do biura prawnego w Ratuszu o opinię na temat w/w działań, a od Urzędu Dzielnicy – o podanie podstawy prawnej dla odrzucenia wniosku bez weryfikacji podpisów (przypominamy – urzędnicy dysponowali imieniem, nazwiskiem, adresem oraz oświadczeniem o posiadaniu praw wyborczych, ale mimo tego uznali te dane za niewystarczające).

Skip to content