Niedźwiadek,  Społeczeństwo

Plan podziału działek RSM Ursus wreszcie dostępny!

Presja ma sens! Spółdzielcy zrzeszeni w ruchu RSMtoMy informują, że Zarząd RSM Ursus pokazał publicznie plan podziału działki 104/2, wywieszając go na tablicach ogłoszeniowych na klatkach schodowych. To chyba pierwszy od lat taki akt transparentności ze strony władz spółdzielni…
Jak wynika z planu, działka ma zostać podzielona na 9 mniejszych działek. Siedem z nich ma zostać własnością spółdzielni, dając spółdzielcom należne im prawo własności. Pytanie, co stanie się z dwiema pozostałymi?
  • Pierwsza z nich jest opisana jako “przeznaczona na cele rekreacyjne i wypoczynkowe – teren ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców spółdzielni”.
  • Druga – oznaczona numerem 104/2-I nie zawiera żadnej deklaracji na temat jej przeznaczenia.
Biorąc pod uwagę, że w przeszłości zdanie spółdzielców było ignorowane, nie mają zaufania do planów podziału, zwłaszcza w kontekście “tajemniczej” działki bez konkretnego przeznaczenia. Czyżby miał tam powstać kolejny blok?

Co dalej?

RSMtoMy planuje wystąpić do Urzędu Dzielnicy z wnioskiem o konsultacje społeczne w sprawie tej podziału tej konkretnej działki. Przepisy pozwalają na zorganizowanie takich konsultacji na wniosek 200 mieszkańców dzielnicy.
My też zamierzamy włączyć się w akcję zbierania podpisów, spotkacie nas m.in. w tę sobotę na Bazarku Ursus. Chcemy, żeby ta sprawa została wyjaśniona do końca!
Skip to content