Rada dzielnicy

II Komisja Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej w skrócie – 1 lipca 2024

Wczoraj (1 lipca 2024 roku) odbyło się drugie posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej której przewodniczył radny Wiesław Krzemień (SOwU). Podsumujmy, co się wydarzyło:

 • Zaopiniowaliśmy pozytywnie uchwałę o rezygnacji z prac nad Studium, żeby móc przystąpić do prac nad Planem Ogólnym dla Warszawy;
 • Zapoznaliśmy się z informacją nt. Strategii Rozwoju Warszawa 2040+ (Biuro Analiz) oraz Planu Ogólnego Miasta Stołecznego Warszawy (BAiPP); Póki co opiniowanie jest na bardzo wstępnym etapie, dopiero po wakacjach Rada Dzielnicy będzie przysiadać do uwag oraz wniosków związanych z Planem Ogólnym.

Remonty placówek oświatowych

Zapoznaliśmy się z tegorocznym planem remontów w placówkach oświatowych – relacjonował p. naczelnik Wydziału Infrastruktury i Remontów Marek Szymul:

Łącznie przeznaczono 1 525 600 zł na remonty; Zarząd Dzielnicy podzielił to w następujący sposób;

Szkoły Podstawowe – 1 110 600 zł;

 • SP11 Remont Instalacji Grzewczej (750 000 zł);
 • Remont dachu nad małą salą w SP11 (97 000 zł);
 • Remont ogrzewania w SP2 (41 000 zł);
 • Naprawa boiska do piłki nożnej i odwodnienia dachu budynku + doziemienie w SP14;

Jest łączna oszczędność w kwocie 200 000 zł, część pieniędzy będzie przesunięta na przedszkole, część na projekty remontów planowanych na przyszły rok. Urząd czeka też na wyniki BO odnośnie remontów szkół – jeżeli projekty nie wygrają w głosowaniu, to dzielnica spróbuje zrealizować je sama (np. Plac Zabaw w SP4);

Przedszkola – 149 000 zł

 • Wymiana odcinka wentylacji w P194;
 • Projekt wykonawczy remontu dwóch łazienek w P194;
 • W przedszkolu na Balbinki też będzie remont pomieszczeń sanitarnych;
 • W P219 padła pompa wody – do wymiany. Także planowany remont dachu.

Szkoły Średnie – 261 000 zł

 • Remont ścian fundamentowych budynku liceum, etap II. Też są oszczędności ok. 70 000 po przetargu, część pójdzie na remonty w przedszkolach a część na wymianę oświetlenia zewnętrznego w LO i wymianę rynien i rur spustowych.
 • Konserwacja w technikum za 8000 zł.

Podsumowanie inwestycji oświatowych

 • Budowa Szkoły Podstawowej na Szamotach; Ostatni etap ma się zakończyć 16 grudnia 2024, 15 grudnia zasilanie z Innogy. Ogłoszono przetarg na budowę boisk i bieżni oraz zagospodarowanie terenu – bez zieleni. Zieleń na wiosnę w odrębnym przetargu na firmę ogrodniczą.
 • Budowa przedszkola na Szamotach – zakończona, zgłoszono już do Sanepidu i PSP, strażacy zakończyli kontrolę i czekamy na wynik. Jak będą pozytywne opinie to do PINB;
 • Zakupy wyposażenia do przedszkola trwają;
 • Strefa Relaksu w SP381 – konkurs ofert nie wyszedł, teraz dzielnica ponawia postępowanie;
 • Przewodniczący Krzemień oczekuje, że dyrektor przedszkola będzie już po wakacjach. Pewnie będzie także komisja terenowa poświęcona budynkowi.

Pytania odnośnie remontów

 • Radna Kurzyńska (KO) spytała czy w przyszłym roku będą otwarte oddziały zerówkowe w szkołach podstawowych, w których je zamknięto. Naczelnik Szymul: bez inwestycji to niemożliwe.
 • Przewodniczący Krzemień (SOwU) przypomniał, że niedługo będą prace nad budżetem przyszłorocznym – trzeba pomyśleć o tym, co zostało z 2024 roku żeby dostosować SP2, SP14 i SP11. Gdyby się udało, to będzie “zawór bezpieczeństwa” w tej sprawie.
 • Radna Kurzyńska (KO) spytała o przedszkola publiczne z właścicielami prywatnymi – kto je remontuje? Przewodniczący Krzemień (SOwU) – remonty obciążają właściciela, płacimy duże dotacje na funkcjonowanie takich placówek.
 • Radna Sowińska (BiZU) – SP2, czy będą planowane wymiany ławek i krzeseł, czy one są uwzględnione w budżecie remontowym. Naczelnik Szymul – to zadanie pani Dyrektor, WiR o tym nie decyduje.
 • Następnie zapoznaliśmy się z zakresem działaniu Wydziału Ochrony Środowiska (Magdalena Czapska-Szymul) oraz Wydziału Infrastruktury i Remontów (Marek Szymul).

Pytania do Wydziału Ochrony Środowiska

 • Radny Dratkiewicz (PiS): Czy WOŚ pomaga w programie rozwoju fotowoltaiki? Odpowiedź: nie, to jest w kompetencji Biura Ochrony Powietrza. Możemy pomagać mieszkańcom np. w wypełnianiu wniosków albo informowaniu o programach, ale to nie od nas zależy. Pytanie o bezdomne zwierzęta. Odpowiedź: mamy lokalne karmicielki, które dokarmiają bezdomne koty, karmę dostajemy z BOŚ, realizujemy usługi weterynaryjne (na podstawie umów z weterynarzami) takie jak sterylizacja i to w zasadzie tyle.
 • Radny Smereczyński (PiS) Czy przycinanie drzew, krzewów, dbanie o widoczność znaków itd wchodzi w zakres działania? Odpowiedź: tak, zajmujemy się tym na podstawie umowy. Dopytanie – czy jak z prywatnej działki coś wyrasta na chodnik to też? Odpowiedź: nie możemy ciąć na prywatnych działkach, nasi inspektorzy piszą pisma do właścicieli z prośbą. Natomiast jeżeli nie reagują, to można zgodnie z prawem przyciąć takie gałęzie (jeżeli są nad dzielnicowym chodnikiem).
 • Radny Kraśniewicz (SOwU): Podziękował za szybką reakcję za przycięcie uschniętych gałęzi w SP11.
 • Radny Puchalski (PiS): Sprzątanie pasażu przy Zagłoby, czy w weekendy nadal trwa sprzątanie? Bo wygląda to ostatnio gorzej. Oraz ile razy w roku jest przewidywane cięcie żywopłotów? Odpowiedź: na pasażu sprzątanie jest 2x w tygodniu, kosze opróżniane codziennie. Przycinanie w ramach możliwości finansowych, przynajmniej 2x w ciągu roku – wiosną i jesienią.
 • Radny Nejman (PiS): Pytanie ws. drzewa na ulicy Sosnkowskiego które blokuje chodnik. Odpowiedź: pani Naczelnik sprawdzi możliwości. Radny Daukszewicz – w odpowiedzi na interpelację dowiedzieliśmy się, że to nie jest własność miasta, potrzebna przebudowa fragmentu ulicy.
 • Radny Grylak (PiS): Co z dodatkowymi koszami na pl. Tysiąclecia. Odpowiedź: nie można zapewnić kosza przy Żabce, bo były straszne problemy i skargi. WOŚ poprosił sklep o wystawienie własnego sklepu. Radny Grylak wyraził niezadowolenie z odpowiedzi.
 • Radny Daukszewicz (BiZU): Spytał o podlewanie młodych drzew w czasie suszy. Odpowiedź: Każdy obiekt ma swoją część kosztorysową, także np. parki są utrzymywane ze środków na parki, zieleń przyuliczna ze środków na zieleń przyuliczną itd. Ale żeby mieć beczkowozy obsługujące wszystkie nasadzenia to drogie rozwiązanie, także potrzeba by więcej środków. Radna Kurzyńska (KO) spytała o możliwość podlewania wodą z basenów. Odpowiedź: raczej podczas mycia ulic niż do podlewania roślin. Można porozmawiać z OSiRem i zobaczyć czy to ma sens. Burmistrz Olesiński (KO) – wodę z basenów się wykorzystuje podczas remontów, także dopóki nie jest celowo zrzucana woda to nie ma potrzeby żeby to robić.
 • Radna Sowińska (BiZU): Pytanie o kontenery na ubrania i zawiadomienie właściciela, czy wiadomo jak szybko zostanie usunięty. Odpowiedź WOŚ: to jest działka WiR, bo to jest nielegalne zajęcie pasa drogowego. Odpowiedź WiR:w pasie drogowym po 3 dniach wszczynamy postępowanie, teraz przygotowujemy umowę na usuwanie tych kontenerów, w tym roku przeznaczymy 16 000 zł na usuwanie kontenerów, 700-800 zł za usunięcie jednego kontenera (czyli ok. 20-25 kontenerów rocznie); Radny Daukszewicz: a co jeżeli kontener stoi w parku? Odpowiedź WOŚ: przekazujemy do WGN żeby usuwać.
 • Przewodniczący Krzemień (SOwU): MPWiK pytało o kurtyny wodne, czy chcemy skorzystać – woda jest w tym przypadku bezpłatna. Odpowiedź: trzeba ponieść koszty za zniszczenia, a ostatnio były cały czas niszczone. Wiceburmistrzyni Lewandowska (SOwU): sprawdzimy ile to kosztowało, ale ta dewastacja jest odstraszająca. Radny Daukszewicz (BiZU): jeżeli się zdecydujemy, trzeba zadbać o to, żeby odpływ był do zieleńca, a nie kanalizacji. Radny Dratkiewicz (PiS): polecam ulicę Skoroszewską na montaż kurtyn, jest miejsce na odpływ oraz kamery;
 • Radna Więckowska (KO): spytała o skalę dewastacji oraz na montaż poidełek miejskich. Odpowiedź: na poidełka musi wyrazić zgodę miasto, skala dewastacji była spora mimo metalowych elementów.
 • Radny Daukszewicz (BiZU): spytał o poidełka miejskie typu “Gruba Kaśka”; odpowiedź: miasto się nie zgłaszało z lokalizacjami.
 • Radna Sowińska (BiZU): podziękowała za wycięcie rdestowca, spytała czy dużo rdestowca zostało usunięte: Odpowiedź: całość, ale tylko jednorazowo a to szybko odrasta. Radny Daukszewicz (BiZU): służby miejskie m.in. w Krakowie używają techniki związanej z rażeniem korzeni prądem, podobno skuteczniejsza od koszenia. Warto się przyjrzeć.

Pytania do Wydziału Infrastruktury i Remontów

 • Radny Smereczyński (PiS): ulica Wolności – czy jest jakiś termin przebudowy? Podobnie druga część ul. Orłów Piastowskich. Odpowiedź: czekamy na przyznanie limitów wydatków majątkowych od prezydenta Trzaskowskiego, bo po 2025 póki co nie mamy żadnych. Zarząd Dzielnicy pewne ruchy już wykonał, żeby przyspieszyć kilka inwestycji, ale niestety nie ma środków na te dwie konkretne drogi. Na ul. Wolności mamy dokumentację projektową, wystarczy ją zaktualizować + uzgodnienia i można budować.
  Część ulicy przebuduje inwestor prywatnego żłobka tuż przy Eko Parku.
 • Radny Smereczyński (PiS) jeżeli będzie przedłużeniem Orłów Piastowskich, to trochę odciąży Kadłubka.
  Naczelnik – ta ulica będzie docelowo ślepa, tylko przez Leszka Czarnego będzie przejazd. Radna Kurzyńska (KO) – Wolności to kilka domków, Orłów Piastowskich to kilkanaście, Konotopska to dwa osiedla – czy są dla niej jakieś plany? Naczelnik – nie ma.
  Deweloper osiedli przy Konotopskiej bardzo mało przebudował z tytułu art. 16, ponadto ulica idzie inaczej niż w MPZP. Planiści bardzo dziwnie poprowadzili tam drogi, według naczelnika Szymula te plany zbyt bardzo na zieleń wchodzą, wolałby nie ruszać tego terenu zgodnie z MPZP tylko zrobić tę drogę ZRiDem – jak będą na to środki. Zauważył też, że zbudowali utwardzone pobocze przy Konotopskiej (ciekawe w kontekście odpowiedzi, że utwardzone pobocze przy Posagu 7 Panien byłoby niezgodne z rozporządzeniem prezydenta Warszawy ds. dostępności). Trochę też liczą na wkład jakiegoś dewelopera.
 • Wiceprzewodniczący Krzemień (SOwU): Ulice powiatowe odstają na minus stanem od dzielnicowych, wysłał zapytanie do ZDM o Sosnkowskiego, Regulską, Dzieci Warszawy – ZDM odpisał, że będą analizować czy jest na to kasa itd. – czyli standardowa odpowiedź.
 • Radny Daukszewicz (BiZU): Co z przebudową Tomcia Palucha, Starodęby i Sosnkowskiego; Co z dalszą częścią dróg dojazdowych do wiaduktu?; czy wiadomo na jakim etapie połączenie Herbu Oksza; czy wiadomo coś o inwestorze placówki oświatowej przy Quo Vadis?
  Odpowiedzi: Tomcia Palucha – bardzo długo trwa uzgadnianie projektu budowlanego, zostały dwa uzgodnienia, miasto 400 dni wydawało dwa uzgodnienia. ZDM rozbudował inwestycję o 150 metrów ich drogi. Naczelnik wierzy, że w lipcu złożą wniosek o ZRID, potem ok. 90 dni i start prac. Do wakacji 2025 będzie termin wykonania robót. Jest szansa na sierpień 2025;
  Wiadukt WD-64 część druga – wniosek o dodatkowe środki poszedł do Prezydenta w lutym-marcu, a;e nawet jeżeli te 8 mln przejdzie to jeszcze będzie trzeba trochę dołożyć do 10 mln żeby zbudować ulicę Witosa i Szarych Szeregów – zakres inwestycji został zwiększony na wniosek Piastowa (patrz mapa w komentarzach). W urzędzie liczą na to, że przekazanie pieniędzy będzie jeszcze w tym roku, jak już będą to od razu ogłoszą przetarg;
  Herbu Oksza – umowa będzie w najbliższym czasie, dziś było spotkanie z Robygiem, zdecydowali się podpisać umowę z dzielnicą z uwzględnieniem fragmentu ul. Giserskiej;
  Działka przy QV – są plotki o Lex Deweloper, burmistrz obiecuje, że nie będzie podejmował żadnej decyzji korzystnej dla inwestora inwestycji mieszkaniowej próbującego budować Lex Deweloper. Jeżeli inwestorzy mają propozycje to niech przedstawią je na komisji infrastruktury, żeby radni dzielnicowi zaopiniowali. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że jest duże zainteresowanie inwestorów lexem na Szamotach, także m.in. w miejscu hali Panattoni przy “Goplany” (tej, której budowa obecnie stoi) – duże osiedle na 2000 mieszkań.
 • Radny Daukszewicz – ulica Szarych Szeregów, dojście do PKP Niedźwiadek – co z nimi? Naczelnik – PKP i Piastów mają to sprawdzić, chcieliby razem pociągnąć ten temat. Ursus jest za, jeżeli Piastów też dołoży swoją cegiełkę. Dzięki temu Górna Droga i Piastów zyskają dobre dojście do PKP Niedźwiadek, zwiększy się też wartość działek w Piastowie.
 • Radny Chmielewski (SOwU) – Liczył na to, że ZDM raczej będzie remontował Warszawską/Jagiełły od strony Piastowa. Odpowiedź: w 2025 mają realizować przebudowę Jagiełły i Warszawskiej.
 • Radny Daukszewicz (BiZU) – wiceprzewodniczący Mirosław Ganiec z Piastowa opowiedział się za wspólnym stanowiskiem Rady Ursusa i Rady Piastowa odnośnie przyspieszenia budowy brakującego fragmentu drogi rowerowej w ul. Warszawskiej przez PKP PLK. Przewodniczący Krzemień (SOwU) – można porozmawiać o tym z Piastowem, choć wcześniej nie byli zainteresowani.
  Karolina Sowińska (BiZU) – odnośnie montażu progów na Brodatego – prośba od mieszkańców o wydłużenie zakresu. Odnośnie Taylora – brakujący zakaz zatrzymywania się pojazdów. Odpowiedź: Taylora nadal jest w uzgodnieniach w BZRD, ale poszedł projekt uchwały Rady Warszawy – nie wiadomo czy to będzie w lipcu czy w sierpniu, ale jutro dostaniemy odpowiedź mailem.
 • Co do Brodatego – przetarg na kilkanaście progów był, obecnie nie planujemy nowych, dopiero w kolejnym roku. Nie wiadomo kiedy Brodatego będzie wybudowana w całości, obecnie jest dużo pól przeznaczonych pod zabudowę. Teraz jak deweloper Kalter wybuduje osiedle, to zabraknie raptem 150-200 metrów żeby skończyć ulicę Brodatego i puścić tamtędy komunikację publiczną.
 • Radna Kurzyńska (KO) – dostałam odpowiedź na interpelację ws. dodatkowego progu na ul. Brodatego – nie można bo łuk i za blisko do przejścia.

Petycje i listy od mieszkańców

 • Petycja ws. zmniejszenia prędkości maksymalnej na Laskonogiego do 30 km/h + progi zwalniające (proponowane lokalizacje w piśmie). W związku z remontem ulicy oraz budowy nowych osiedli nastąpił skokowy wzrost ruchu, a auta przekraczają prędkość.
 • Mieszkańcom to przeszkadza, są niebezpieczne sytuacje przy wyjazdach. Przekazanie do Biura Zarządzania Ruchem Drogowym. Możliwe są progi wyspowe. Naczelnik Szymul: taki próg to ok. 8 tysięcy złotych, chcemy do tego podejść kompleksowo i zrobić większe zamówienie – wprowadzić takie ograniczenia prędkości sektorowo. Według p. Naczelnika nie ma tam bardzo dużego zagrożenia, chce priorytetowo zajmować się zagrożeniami pilnymi i realnymi.
 • Radny Smereczyński (PiS) – tam jest na samym wjeździe takie zapadlisko, każdy autobus w nie wpada, to też tworzy dodatkowy hałas. Być może warto by chociaż to zapadlisko naprawić? Co do progów zwalniających – teraz są instalowane 3 progi jeden po drugim na Orłów Piastowskich – dlaczego tak dużo? Naczelnik: na pewno jest zgodnie z prawem i projektem SOR. Dlaczego tam? Odpowiedź: Bo tam jest szkoła.

Hałas w Ursusie

 • Urząd Dzielnicy Ursus wystąpił do Marszałka Województwa o pomiary hałasu za rok 2024 i czeka na odpowiedź oraz decyzję ws. dalszych działań. UDU dopóki nie otrzyma wyników badań nie będzie zlecał własnych, ale zadał pytania do BOŚ oraz GDDKiA w tej sprawie. Czekamy na odpowiedzi.
 • Podobne zapytanie poszło ws. rozbudowy Lotniska Chopina wysłane przez wicebumistrzynię Lewandowską (SOwU). Co do lotów nocnych – wyłączone są z nich m.in. loty wojskowe, humanitarne czy opóźnione nie z winy przewoźnika, także niestety samoloty mogą wtedy startować nawet o 2 w nocy.
Skip to content