Edukacja,  Rada dzielnicy

I Komisja Oświaty w skrócie

Wczoraj miało miejsce pierwsze posiedzenie Komisji Oświaty, której członkami są nasi radni Karol Bąkowski i Karolina Sowińska, a której przewodniczy radny Dawid Kacprzyk (KO). Głównym tematem komisji było omówienie rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych oraz przyjęcie planu pracy komisji na 2024 rok.

Miejsca w przedszkolach

Odnośnie do miejsc w przedszkolach dowiedzieliśmy się, że są jeszcze miejsca w przedszkolach, ale w razie potrzeby są także dostępne miejsca w sąsiednich dzielnicach: 182 na Ochocie, 332 we Włochach, 420 na Bemowie. Dodatkowe finansowanie pozwoliło na zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu nr 200.

Planowane są oddziały przedszkolne w SP2 i SP14, aby sześciolatki mogły tam przejść i zrobić miejsca dla trzylatków w przedszkolach. Łącznie planowane jest przeznaczenie 50 tys. zł rocznie na remonty na placówkę oświatową. Wydano 1,5 mln zł na dostosowanie szkolnych oddziałów przedszkolnych do przepisów, np. w SP382.

Rozbudowa szkół podstawowych

Padło też hasło rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 381, ale bez konkretów – miejsce jest ograniczone, więc będziemy dopytywać, w jaki sposób byłoby to realizowane. W trzech szkołach zostało łącznie 41 wolnych miejsc w ramach rekrutacji uzupełniającej. Przybyło łącznie 110 uczniów w szkołach podstawowych w porównaniu do zeszłorocznej rekrutacji.

Radny Krzemień (SOwU) poruszył temat szkoły podstawowej, która ma być wybudowana w ramach Lex Deweloper przez spółkę Ronson Development. Burmistrz Olesiński (KO) potwierdził, że trwają rozmowy i będą także prowadzone rozmowy z Biurem Mienia w Ratuszu w tej sprawie.

Klasy integracyjne

Odnośnie do klas integracyjnych dowiedzieliśmy się, że znajdują się w SP14 oraz SP2. Odnośnie do żłobków przypomniano, że są one kompetencją m. st. Warszawy oraz zwrócono uwagę na to, że w placówkach znajdujących się w sąsiednich dzielnicach również są dostępne miejsca. Radna Więckowska (KO) zapytała o możliwość budowy szkoły specjalnej.

Odpowiedź Zarządu: Nie ma aż tylu osób, żeby powołać osobną placówkę, ale i tak decyzje o powstaniu nowej placówki należą do powiatu, dzielnica nie ma takiej mocy sprawczej. Będziemy jeszcze dowiadywać się, jak zapatruje się na tę sprawę Ratusz, ponieważ zgłaszali się do nas rodzice mówiący, że muszą jeździć z dziećmi do klas integracyjnych znajdujących się po drugiej stronie Wisły.

Konkurs na dyrektora placówki przy Silnikowej

Czekamy na konkurs na dyrektora przedszkola przy Silnikowej. Placówka otwiera się pierwszego sierpnia, a zacznie działać i przyjmować dzieci od 1 września. Zarząd ma nadzieję, że dyrektora uda się wybrać jak najszybciej – jeszcze przed sierpniem.

Wnioski mieszkańców

Kolejnym punktem były wnioski mieszkańców.

Jeden dotyczył prośby o dopisanie dziecka do przedszkola na Silnikowej. Mieszkanka mieszka obok, a wypadła z rekrutacji przez źle zaokrąglone dochody. Naczelnik odpowiedział, że nie ma już miejsc i musi wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej. Może zaczekać, aż będzie dyrekcja i wtedy porozmawiać z nią, bo być może ktoś zrezygnuje, nie potwierdzi rekrutacji czy przeniesie się w inne miejsce. W trakcie wakacji ludzie podobno często jeszcze migrują. Bardzo dużo dzieci się tam nie dostało – kilkadziesiąt. Wiele osób pisało maile z prośbą. Są tam 3 oddziały sześciolatków i 3 oddziały trzylatków.

Radna Maj (KO) bardzo mocno wspierała mieszkankę i prosiła, aby znalazło się dla niej miejsce albo była brana pierwsza z listy rezerwowej, bo miała odwagę tu przyjść i zawalczyć, że komputery nie zawsze biorą pod uwagę czynnik ludzki. Ona w ciąży też miała problem i rozmawiała z dyrektorką z prośbą o przyjęcie pierwszego dziecka do przedszkola. Radny Kacprzyk (KO) też wspierał, wyrażając nadzieję, że znajdzie się miejsce. Wiceburmistrzyni Lewandowska (SOwU) i p. Naczelnik Wydziału Oświaty podkreślili, że jest to możliwe tylko jeśli zwolni się miejsce, bo wszystkie są już zajęte i usunięcie kogoś z rekrutacji byłoby niesprawiedliwe względem tej rodziny.

Wypowiedzieli się również rodzice z SP382, żeby pochwalić swoją wspaniałą wychowawczynię – panią Annę Skibę. Chcą, aby została odpowiednio nagrodzona za swoją pracę. Jest bardzo oddana dzieciom i dobrze współpracuje z rodzicami. Złożyli wniosek, aby ich wychowawczyni przeszła z nimi do 4 klasy. Dzieci nie chcą się z nią rozstawać. Podkreślili, że cała kadra w szkole jest dobra (oprócz kilku przypadków). Bardzo chcieli, aby pani Skiba kontynuowała naukę z nimi. Rozmawiali także z dyrekcją, aby została podjęta taka decyzja. Pismo trafiło do pani dyrektor. Wiceburmistrzyni Lewandowska (SOwU) powiedziała, że wszystko zależy od decyzji dyrekcji. Zna przypadki nauczycieli, którzy przechodzili wyżej z klasą, jeśli mieli kompetencje i kwalifikacje do drugiego etapu. Jeśli pani Skiba posiada takowe, to powinno się udać.

Kolejna wypowiedź dotyczyła Matplanety – grupy, która uczy matematyki dzieci w wieku 4-12 lat w przyjemny, zabawny sposób. Prosili o rozpropagowanie ich bezpłatnych inicjatyw i warsztatów. W ubiegłym roku tylko jedna szkoła opublikowała ich szkolenia na platformie Librus. Jak mówią – matematyka to fitness mózgu. Organizują wiele konkursów matematycznych, gdzie wśród laureatów jest wielu ursusiaków. Podkreślili, że mamy duży potencjał wśród dzieci, który należy rozwijać. Mają wprowadzić stypendia dla uczniów, które wskaże szkoła, a także nagrody dla całych szkół. Dodatkowo będzie nagroda dla najliczniejszej grupy warsztatowej.

Wiceburmistrzyni Lewandowska (SOwU): Co prawda specjalizuje się w naukach informatycznych, ale widzi tu potencjał w ścisłych przedmiotach, zwłaszcza gdyby połączyć matematykę z informatyką i programowaniem. Funkcjonuje program Mali Giganci – może by jakoś połączyć? Radny Kacprzyk (KO) poprosił o przesłanie krótkiej notki do Wydziału Obsługi Rady, którą prześlą radnym, żeby mogli opublikować je na swoich kanałach. Radna Maj (KO) spytała czy możemy jakoś pomóc – ulotkami, plakatami? Państwo odpowiedzieli, że mogą udostępnić banery do powieszenia, ale Zarząd Dzielnicy nie ustosunkował się do tego punktu. Wydział Oświaty ma przesłać notkę do szkół podsumowującą działalność Matplanety.

Podsumowania liczbowe

Poznaliśmy także podsumowania liczbowe. Liczba dzieci ogółem w wieku: 3, 4, 5 i 6 lat wyniosła 2165 osób. W oddziałach dla 6-latków zorganizowanych w szkołach podstawowych jest 279 dzieci. W placówkach niepublicznych 365 dzieci. 400 dzieci nie dostało się do wybranych placówek pierwszego wyboru, tylko placówki te zostały im wskazane przez Burmistrza i Wydział Oświaty. Do 1. klas szkół podstawowych zostało zrekrutowanych łącznie 964 dzieci. Było bardzo duże zainteresowanie klasami sportowymi, ale ze względów organizacyjnych nie było możliwe, aby stworzyć ich więcej. Ogółem w dzielnicy Ursus zrekrutowano 2811 dzieci do placówek oświatowych w roku 2024/2025.

Skip to content