Rada dzielnicy

I Komisja Kultury, Sportu i Spraw Społecznych w skrócie

Wczoraj miała miejsce Komisja Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, której przewodniczy radny Robert Faliszewski (KO), w której składzie są nasi radni Karolina Sowińska i Krzysiek Daukszewicz. Głównym tematem komisji była analiza problemów bezpieczeństwa publicznego w dzielnicy.

Wystąpienie przedstawiciela Policji

Pierwszy wypowiadał się przedstawiciel Policji, kom. Piotr Dudek. Jak wynika z jego podsumowania, dzielnica jest raczej spokojna, nie dochodzi do cięższych przestępstw. Problemy to głównie przemoc domowa oraz oszustwa w internecie.

Pytania:

 • Przewodniczący Faliszewski (KO) – co z nielegalnymi punktami hazardowymi w dzielnicy? Odpowiedź: zajmuje się tym Krajowa Administracja Skarbowa z Wydziałem ds. Walki z Przestępczością Gospodarczą Policji.
 • Radny Smereczyński (PiS) – czy miały miejsce napaści grup uchodźców? Odpowiedź: nie było takich przypadków, problemy związane z obywatelami innych krajów to głównie przybysze z Ukrainy, przy czym są to z grubsza te same problemy co u Polaków – głównie przemoc domowa albo sprawy związane z ruchem drogowym.
 • Radny Puchalski (PiS) – czy są nadal prowadzone patrole ponadnormatywne, czy można skierować je w miejsca problemowe – monopolowy przy Keniga, pasaż Zagłoby, punkty hazardowe przy Orląt Lwowskich i Wojciechowskiego, okolice tężni przy Zagłoby. Odpowiedź: patrole ponadnormatywne nadal są, budżet jest taki jak w poprzednich latach, ale brakuje ludzi. Policjanci będą mieli na uwadze w/w miejsca.
 • Radna Więckowska (KO) – jak wyglądają statystyki prób samobójczych u dzieci i młodzieży? Odpowiedź: nie ma wzrostu, bez zmian w porównaniu do ostatnich lat.
 • Przewodniczący Faliszewski (KO) – prośba o patrole w parku Hassów, pytanie o przestępstwa narkotykowe. Odpowiedź: w parku Hassów ostatnio była dewastacja zieleni, skierują patrole częściej. Przestępstw narkotykowych mało, głównie posiadanie.
 • Radna Kurzyńska (KO) – czy policja jest w stanie pomóc przy problemach z niepłacącymi lokatorami? Odpowiedź – przy umowach cywilnych nie, tylko drogą sądową. Zalecono stosowanie umowy najmu okazjonalnego.
 • Radny Smereczyński (PiS) – czy można udostępnić statystyki kolizji z autobusami w okolicach Leszczyńskiego, jest problem na skrzyżowaniach z Przejazdową i Kadłubka. Odpowiedź: trzeba to sprawdzić w systemie, gdy już funkcjonariusze sprawdzą statystyki to się podzielą z radnymi.
 • Radna Kurzyńska (KO) – zachęciła do wsparcia projektu z Budżetu Obywatelskiego ustawienia znaku STOP na Przejazdowej oraz przypomniała, że ustawienie takiego znaku przy Kadłubka to efekt jej projektu do BO.

Wystąpienie przedstawicielki Straży Miejskiej

Kolejna była prezentacja przedstawicielki Straży Miejskiej, naczelniczki Marzeny Domańskiej – dzielnica jest spokojna, choć mamy bardzo dużo zgłoszeń związanych z parkowaniem – już ponad 2500 zgłoszeń od 1 stycznia. Dalsze miejsca zajmują zgłoszenia dotyczące alkoholu (głównie wymienione wcześniej miejsca na Niedźwiadku), śmieci porzucone na działkach (ponad 500 zgłoszeń), reszta raczej śladowo. W zakłóceniach porządku publicznego mamy 16 miejsce na 18 dzielnic (podczas gdy pod względem ludności jesteśmy na 12. miejscu).

Pytania:

 • Radny Daukszewicz (BiZU) – czy SM może reagować na zgłoszenia na ulicach, które jeszcze nie są przekazane miastu, np. Habicha oraz czy jest prawna możliwość interwencji na dzikich terenach takich jak ul. Giserska. Odpowiedź: nie może, co najwyżej mandaty za parkowanie na miejscach dla niepełnosprawnych. Dopiero po przejęciu przez dzielnicę wejdzie w życie projekt organizacji ruchu pozwalający na interwencję. Co do ulicy Giserskiej – jeżeli nie ma niszczenia zieleni urządzonej, to SM nie ma podstaw do interwencji.
 • Wiceprzewodniczący Kraśniewicz (SOwU) – na kortach w Parku Hassów zostaną ustawione tabliczki z godzinami otwarcia, czy w przypadku gry poza tymi godzinami SM będzie mogła interweniować? Odpowiedź: nie będzie, trzeba by przyjąć regulamin parku i zatwierdzić go przez Radę Warszawy. Póki co tylko dwa parki w stolicy mają taki regulamin, także szanse nie są duże.
 • Radny Puchalski (PiS) – jak wygląda sytuacja z holowaniem wraków samochodów, prośba o interwencję ze względu na zajmowanie miejsc parkingowych. Odpowiedź: SM podejmuje interwencje, w 2024 odholowano póki co 33 pojazdy, ale to wszystko musi się odbyć zgodnie z procedurą – najpierw próba powiadomienia właściciela, potem 30 dni czekania, dopiero wtedy można zgodnie z prawem holować.
 • Radna Kurzyńska (KO) – pytanie czy SM ma sprzęt do kontroli “kopciuchów” w domkach jednorodzinnych oraz czy można zgłaszać pseudograffiti. Odpowiedź – nasz oddział nie, ale oddział na Sołtyka tak i oni jak najbardziej podejmują interwencje w Ursusie, mają drona i inne wyspecjalizowane narzędzia. Co do graffiti – tylko gdy można kogoś złapać na gorącym uczynku, inaczej to raczej policja ws. zniszczenia mienia.
 • Na koniec wiceburmistrzyni Lewandowska (SOwU) poprosiła o wzmożone patrole wakacyjne w parku Hassów, Achera, na skwerze Szklarczyka. Radny Daukszewicz (BiZU) dodał jeszcze do listy boiska za “Hasanką”.

Wystąpienie Kierownika Zespołu Delegatury Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa

Kolejny przemawiał p. Aleksander Zblewski, Kierownik Zespołu Delegatury Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa. Podsumował, że wskaźniki przestępczości rosną wraz z dogęszczaniem dzielnicy, ale nie jest to wzrost dynamiczny. Problemem są oszustwa, zwłaszcza internetowe. Bójki i pobicia bardzo rzadkie, raczej we własnym gronie. Napady bardzo rzadkie. Możemy się zatem cieszyć mieszkaniem w spokojnej dzielnicy.

Pytanie:

 • Przewodniczący Faliszewski (KO) – pytanie o schrony dla ludności. Odpowiedź: zostały dwa, w nowych budynkach od lat 70. wzwyż nic nie ma, przez zmianę prawa każda piwnica i garaż podziemny jest teraz doraźnym miejscem schronienia.

Zaopiniowanie projektów uchwał dotyczących zmian w budżecie

Kolejnym punktem było zaopiniowanie projektów uchwał dotyczących zmian w budżecie – tutaj bez żadnych punktów, które zwróciły naszą uwagę. Projekty zaopiniowano pozytywnie.

Plan pracy na 2024 rok

Następnie przyjęliśmy plan pracy na 2024 rok. Radny Daukszewicz zadał pytanie o Rady Osiedli i złożył prośbę o wpisanie punktu do planu pracy. Zostało to przyjęte przez przewodniczącego komisji, punkt będzie poruszony na przyszłych komisjach. Postaramy się dopilnować, aby stało się to jak najszybciej.

Ostatnim punktem były pytania radnych

Radny Chmielewski (SoWU) zapytał o możliwość zmiany decyzji dotyczącej funkcjonowania ośrodka zdrowia na Gołąbkach, aby na Gołąbkach pozostał lekarz. Odpowiedź Zarządu: poproszą o przedstawienie harmonogramu i uzasadnienie decyzji.

Radna Kurzyńska (KO) poruszyła kwestię dostosowania komisji do potrzeb osób niepełnosprawnych, pytając, co poza schodołazem w “Portierni” można zrobić, aby pozostałe komisje zostały przystosowane. Odpowiedź Zarządu: trzeba było dodać nowe punkty i pewnie będzie ich więcej, ustawa opisuje ile musi być komisji wyborczych, niektóre niestety nie były dostosowane, ale można zmienić odpowiednio wcześniej miejsce głosowania.

Radny Daukszewicz (BiZU) zaproponował szeroką akcję informacyjną w mediach społecznościowych i poza nimi przed kolejnymi wyborami. Zgłosił także, że na Szamotach brakuje słupów ogłoszeniowych poza okolicami Bazarku oraz ul. Quo Vadis, i zaproponował organizowanie tymczasowych tablic ogłoszeniowych przed wyborami.

Radny Krzemień (SoWU) zwrócił uwagę, że mieszkańcy często nie czytają wywieszonych ogłoszeń wyborczych, zgłosił potrzebę przemyślenia sposobów dotarcia do mieszkańców z informacją o punktach wyborczych, oraz przypomniał o konieczności przeszkolenia obsługi schodołaza wśród członków komisji wyborczej.

Radna Kurzyńska (KO) również wsparła propozycję ustawienia tymczasowych tablic ogłoszeniowych.

Koniec

Na tym posiedzenie się zakończyło. Tymczasem jutro krótka relacja z Komisji Oświaty, a w piątek – z Sesji Rady Dzielnicy oraz Komisji Rewizyjnej.

PS. Staramy się być jak najbardziej obiektywni w naszych skrótach i notujemy na bieżąco, ale podsumowanie nie jest spisywane z transkrypcji. Jeżeli ktoś zwróci uwagę na jakąś nieścisłość, prosimy o informację – poprawimy.

Skip to content