Rada dzielnicy

 • Rada dzielnicy

  II Komisja Kultury, Sportu i Spraw Społecznych w Skrócie – 2 lipca 2024

  Wczoraj (2 lipca 2024) odbyło się posiedzenie Komisji Kultury, Sportu i Spraw Społecznych. Przewodniczył radny Robert Faliszewski (KO). Zaczęliśmy od omówienia sprawozdania za rok 2023 oraz problemów bieżącej działalności Zespołu Interdyscyplinarnego zajmującego się przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Referowała p. przewodnicząca Elżbieta Dżbik. Zespół proceduje tzw. Niebieskie Karty, realizacja zadań objętych Ustawą o Przeciwdziałaniu Przemocy Domowej. W pierwszym półroczu 81 Niebieskich Kart. Zespół pracuje jeszcze nad 85 oraz ma otwarte 11 procedur monitoringowych (czyli monitorowanie przez 9 miesięcy rodzin z zamkniętymi kartami). Wzrost z 2022 do 2023 w kwestii kart dotyczących dzieci – aż 54,5%, ten wzrost niestety się utrzymuje. Najgorzej jest w czerwcu, przed wakacjami. Pytania…

 • Rada dzielnicy

  II Komisja Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej w skrócie – 1 lipca 2024

  Wczoraj (1 lipca 2024 roku) odbyło się drugie posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej której przewodniczył radny Wiesław Krzemień (SOwU). Podsumujmy, co się wydarzyło: Remonty placówek oświatowych Zapoznaliśmy się z tegorocznym planem remontów w placówkach oświatowych – relacjonował p. naczelnik Wydziału Infrastruktury i Remontów Marek Szymul: Łącznie przeznaczono 1 525 600 zł na remonty; Zarząd Dzielnicy podzielił to w następujący sposób; Szkoły Podstawowe – 1 110 600 zł; Jest łączna oszczędność w kwocie 200 000 zł, część pieniędzy będzie przesunięta na przedszkole, część na projekty remontów planowanych na przyszły rok. Urząd czeka też na wyniki BO odnośnie remontów szkół – jeżeli projekty nie wygrają w głosowaniu, to dzielnica spróbuje zrealizować…

 • Rada dzielnicy

  III Sesja Rady Dzielnicy oraz I Komisja Rewizyjna w skrócie

  Wczoraj miała miejsce III Sesja Rady Dzielnicy, którą poprowadził wiceprzewodniczący Dilis (SOwU). Do porządku obrad wprowadzono ślubowania nowych radnych – Krzysztofa Cegiełki (SOwU) oraz Piotra Pełki (KO), którzy weszli do Rady za zastępczynie burmistrza, które musiały złożyć mandat. Był to chyba najbardziej emocjonujący punkt wczorajszego posiedzenia. Zmiany w Budżecie i Komisje Przegłosowaliśmy uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w budżecie, które wcześniej były opiniowane na komisjach. Powołaliśmy Komisję Mieszkaniową, w której skład weszli radni Bąkowski i Daukszewicz (BiZU), Pełka i Pastor (KO) oraz Kraśniewicz (SOwU). Przewodniczącym został radny Puchalski (PiS), a wiceprzewodniczącym radny Pełka (KO). Przyjęliśmy także regulamin funkcjonowania komisji. Przedstawicielem Rady Dzielnicy Ursus do Rady Seniorów został jednogłośnie radny Krzemień…

 • Edukacja,  Rada dzielnicy

  I Komisja Oświaty w skrócie

  Wczoraj miało miejsce pierwsze posiedzenie Komisji Oświaty, której członkami są nasi radni Karol Bąkowski i Karolina Sowińska, a której przewodniczy radny Dawid Kacprzyk (KO). Głównym tematem komisji było omówienie rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych oraz przyjęcie planu pracy komisji na 2024 rok. Miejsca w przedszkolach Odnośnie do miejsc w przedszkolach dowiedzieliśmy się, że są jeszcze miejsca w przedszkolach, ale w razie potrzeby są także dostępne miejsca w sąsiednich dzielnicach: 182 na Ochocie, 332 we Włochach, 420 na Bemowie. Dodatkowe finansowanie pozwoliło na zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu nr 200. Planowane są oddziały przedszkolne w SP2 i SP14, aby sześciolatki mogły tam przejść i zrobić miejsca dla trzylatków w przedszkolach.…

 • Rada dzielnicy

  I Komisja Kultury, Sportu i Spraw Społecznych w skrócie

  Wczoraj miała miejsce Komisja Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, której przewodniczy radny Robert Faliszewski (KO), w której składzie są nasi radni Karolina Sowińska i Krzysiek Daukszewicz. Głównym tematem komisji była analiza problemów bezpieczeństwa publicznego w dzielnicy. Wystąpienie przedstawiciela Policji Pierwszy wypowiadał się przedstawiciel Policji, kom. Piotr Dudek. Jak wynika z jego podsumowania, dzielnica jest raczej spokojna, nie dochodzi do cięższych przestępstw. Problemy to głównie przemoc domowa oraz oszustwa w internecie. Pytania: Przewodniczący Faliszewski (KO) – co z nielegalnymi punktami hazardowymi w dzielnicy? Odpowiedź: zajmuje się tym Krajowa Administracja Skarbowa z Wydziałem ds. Walki z Przestępczością Gospodarczą Policji. Radny Smereczyński (PiS) – czy miały miejsce napaści grup uchodźców? Odpowiedź: nie było…

 • Rada dzielnicy

  I Komisja Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej w skrócie

  Wczoraj miała miejsce Komisja Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, której przewodniczy radny Wiesław Krzemień (SOwU), w skład której wchodzą nasi radni Krzysiek Daukszewicz i Karolina Sowińska. Skrót tematów Przyjęliśmy poprawki od uchwał budżetowych. Z ciekawszych zmian – dodatkowe 200 tys. złotych na letnie czyszczenie ulic (oczyszczanie kratek ściekowych), 60 tys. na pielęgnację drzew i nasadzenia zieleni, 50 tys. na utrzymanie zieleni przyulicznej i wywóz odpadów wielkogabarytowych. Część środków została przesunięta z utrzymania parków (-110 tys. zł). Przyjęliśmy plan pracy Komisji na kolejne pół roku – wnosiliśmy o dwie poprawki, mianowicie wpisanie do planu prac nad opiniami do projektu Planu Ogólnego dla Warszawy oraz współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad…

 • Interpelacje

  Gdzie znaleźć interpelacje radnych dzielnicy Ursus?

  Interpelacje Radnych Dzielnicy dostępne są na nowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Jeżeli szukasz interpelacji klubu Bezpieczny i Zielony Ursus, najlepiej użyć tego linku. Podsumowania interpelacji Krzysztof Daukszewicz – podsumowanie za 21 czerwca 2024 Krzysztof Daukszewicz – podsumowanie za 13 czerwca 2024 Krzysztof Daukszewicz – podsumowanie za 25 maja 2024    

Skip to content